Vår politik skulle kunna lösa hungersnöden i Syrien i morgon | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Vår politik skulle kunna lösa hungersnöden i Syrien i morgon

Klara Spangenberg och Lina Wedin (båda MP) menar (TA den 25 september) att de gärna bemöter oss i sak gällande flyktingfrågan, men det de skriver är helt felaktigt. Detta är i och för sig inte så konstigt, då just flykting- och asylfrågan är komplicerad och där en mängd missförstånd och missuppfattningar florerar.

Det är sant som Spangenberg/Wedin nämner att det i FN:s konventioner är stipulerat att asyl är en mänsklig rättighet. Men Sverige har, förutom detta, skrivit under två andra avtal; Schengenavtalet och Dublinförordningen. Den förstnämnda tillåter undantag gällande den fria rörligheten vid hot mot den nationella säkerheten, vilka kan anses stämma i dag med den höga risken för att IS-terrorister okontrollerat kommer till vårt land, något bland annat Tyskland och Österrike har åberopat. Den andra, Dublinförordningen, säger att flyktingar som kommer till EU ska söka asyl i ankomstlandet. De flesta av flyktingarna som i dag kommer till Sverige har passerat ett antal andra EU-länder innan ankomst. Det gör att vi med stöd i förordningen kan kräva att dessa söker asyl i första landet i stället, vilket är en grundsten i EU:s flyktingpolitik.

I frågan om UNHCR och hjälp på plats så stämmer det att det inte är något lyxliv i flyktinglägren på plats och säkerligen en levnadsstandard som de flesta svenskar skulle se som låg. Men realiteten är att man aldrig kan hjälpa alla 60 miljoner på något annat sätt. SD vill därför satsa pengarna på att förbättra standarden i lägren och att alla som behöver ska få hjälp i närområdet. Spangenberg/Wedins eget parti tar däremot 8,2 miljarder från biståndet på plats och lägger på mottagande här.

I vår kommande budget avsätter vi inte mindre än 9 miljarder mer än regeringen, där MP sitter med, till katastrofbistånd. Vår biståndsram ligger på 0,75 procent av BNI, men vi lägger även till 5 miljarder utanför ramen till flyktinghjälp, vilket gör att vi totalt har ett större biståndsanslag än regeringen. Samtidigt tar vi emot dubbelt så många kvotflyktingar som regeringen – flyktingar som FN själva har pekat ut som mest behövande. Alltså inte de som har finansiella medel att betala en flyktingsmugglare, vilket inte sällan kostar upp emot 100 000 kronor.

Med vår politik skulle Sverige kunna lösa hungersnöden i Syrien i morgon; World Food Program ber just nu om 3 miljarder till de krigsdrabbade i Syrien som en livlina för resten av året. Samtidigt hade vi, som tidigare påpekat, löst en stor del av den sociala oro vi ser breda ut sig över vårt land. Vi ser efter de krigsdrabbade samtidigt som vi ser till Sveriges bästa.

Per Klarberg, riksdagsledamot (SD)
Helmuth Petersén, oppositionsråd (SD)

Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2015-09-30