Vad händer med idrotten i Trelleborg? | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Vad händer med idrotten i Trelleborg?

På bästa ängsmarken bestämmer sig kvartetten för att placera ut paviljonger till ensamkommande ungdomar, detta kommer att innebära en kostnadsökning för den redan ansträngda föreningen med cirka 100 000 kronor mer per år då mer foder måste inhandlas.

Detta är SD emot. Vi stödjer ridsporten i Trelleborg.

Därför har vi i vår budget en särskild satsning på föreningsbidrag och utveckling av ridsporten i Trelleborgs kommun.

Scouterna uttrycker även en viss oro med att grönytorna försvinner vilket försvårar för deras verksamhet. Vilket är ännu mer tråkigt för våra barn och ungdomar.

Dessutom kommer dessa fula paviljonger att synas ifrån vår östra infart in i Trelleborg, vilket är porten till Trelleborg österifrån.

Både kvartetten och M vill fördärva för klubben Pingvin i Trelleborg.

På den rivna Köpingeskolans tomt vill M placera paviljonger, här borde man i stället satsa på en ny arena till rugbyidrotten.

Servicenämnden kunde inte ordna boende åt aktiva rugbyspelare som skulle ha sin årliga turnering, runt 500 deltagare skulle vara närvarande. Nu gick Trelleborg miste om inkomster och god PR då det inte gick att ordna övernattningsplatser till deltagarna.

Detta hade kunnat lösas med till exempel tillfälliga bodar under helgen på Köpingeskolans rivna tomt om viljan ifrån de styrande hade funnits.

Kommunfullmäktige har beslutat om pengar till en bullervall på Maglarps skyttebana, ännu har inget hänt. Vilket vi finner oroande.

Sedan kvartetten tog över så har all verksamhet och utveckling avstannat i Trelleborgs kommun vad det gäller idrott och annat.

 

Tomas Olsson (SD), ledamot i fritidsnämnden. Anna Holst (SD), ledamot i fritidsnämnden

Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2015-19-02