Utomhusbadet i Anderslöv behövs, men fotbollsplanerna behövs också | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Utomhusbadet i Anderslöv behövs, men fotbollsplanerna behövs också

Protokollsanteckning

Servicenämndens möte 2014-04-15

§ 47 Begäran om investeringsanslag Utomhusbad i Anderslöv

Utomhusbadet i Anderslöv behövs.

Fotbollsplanerna i Anderslöv behövs också.

Den naturliga lösningen är att välja en annan placering av badet än den på fotbollsplanen. En god idé är att vara lyhörd för olika behov.

Att ersätta en brist med en annan brist är inget nobelpristänk.

Jan Larsson (SD), ledamot i Servicenämnden