Uppsägning av avtal. | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Uppsägning av avtal.

Motion till Trelleborgs Kommunfullmäktige.

Uppsägning av avtal med Migrationsverket.

Den 1 Januari 2014 trädde en ändring i lagstiftningen om mottagandet av ensamkommande i kraft.

Lagändringen innebär att Migrationsverket numera kan tvinga kommuner att ta emot dessa ensamkommande

ungdomar utan hänsyn till kommunens utrymme eller ekonomiska möjligheter.

Det är även så att om kommunen inte klarar  de krav som ställs på kommunen att hitta en plats för dessa  ungdomar så får

kommunen ett vite på 500 tkr per barn eller ungdom.

Hur påverkar detta Trelleborg och dess invånare?

Som läget är och med dessa regelverk som råder kan vi inte längre styra utefter vilka resurser vi har att tillgå, hur mycket vi än önskar hjälpa dessa ungdomar på

ett värdigt sätt.

Det handlar alltså inte längre om kvalitet i mottagandet utan kvantitet.

Vi måste ställa oss frågan om det är rimligt, ska vi låta vår kommun bli påtvingad detta utan möjlighet att lösa det på ett tillfredställande sätt och dessutom

få betala vite varje gång våra ansträngningar inte når hela vägen.

Nej det är tid att markera sitt missnöje mot det regelverk vi blivit ålagda.

Därför yrkar vi Sverigedemokrater på att vi genast säger upp de avtal vi idag har med Migrationsverket.

Detta för att markera att vi inte tycker det rättvist att med tvingande lagstiftning underminera en kommuns möjligheter att föra ett värdigt och tillfredställande

flyktingmottagande även om det kommer hot om vite.

Mattias Frithiof