Upphör med Salamaten | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Upphör med Salamaten

Trelleborg 2011-06-21

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige
angående uppsägning av avtalet med Samhall avseende matdistributionen

Samhallmaten, som snabbt fick ett nytt namn av oss Sverigedemokrater till Salamaten, har varit en katastrof sedan den kom till Trelleborgs kommun. Att nu Salamaten har accepterats som namn känner vi oss stolta över. Vi har många gånger funderat över om inte smalamaten hade varit bättre med tanke på portionernas storlek. Konsistens, doft och utseende har inte varit mycket att yvas över.

Vi var snabbt ute och drog igång en namninsamling efter införandet av Salamaten, och lyckades att med 5 deltagare få ihop 1587 namn på tre timmar. Vi visste att missnöjet var stort med denna typen av mat, och vi hade rätt. När maten började distribueras så fanns det 343 personer som fick denna vaccumbricka, för ett halvt år sedan hade antalet sjunkit till 140. Denna minskning visar på ett stort missnöje med denna Salamat. Vi är lika bekymrade över vad resten av våra hemmaboende äldre nu äter. Kan undernäring vara nästa problem?

Vi har agerat kraftfullt sedan första början mot denna industrimat, och nu anser vi att den bör upphöra med omedelbar verkan. Den kommer inte att vara sörjd av många och definitivt inte av våra äldre. Man har varit med och byggt upp ett land och vad är tacken, jo Salamat. Förutom den dåliga maten har våra hemmaboende äldre också tappat den sociala kontakten. Den sociala kontakten som är så viktig, då det känns skönt att under ett par minuter ha någon att prata med.

Med anledning av ovanstående text föreslås fullmäktige besluta:

• Att omedelbart säga upp avtalet med Samhall angående matdistributionen och låta kommunens kök ta över tillagningen till våra hemmaboende äldre.

______________________________________________
Helmuth Petersén
Ledamot i Trelleborgs kommunfullmäktige

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.