Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

Trelleborg 2007-06-12

Angående adjungerad plats i presidierna

Sedan succé valet 2006 har Sverigedemokraterna på allvar etablerat sig som det tredje politiska blocket i Trelleborgs kommun. Vi har blivit rejält ”varma i kläderna” och vårt arbete i de olika nämnderna och styrelserna bedrivs på ett mycket ambitiöst och seriöst sätt.

Vi har dock upptäckt att avsaknaden av plats i de olika presidierna är till stor nackdel för oss. Avsaknaden av insikt i ärendena och deras handläggande från allra första stund är ett stort hinder i vårt politiska arbete, och kan i slutänden påverka besluten i kommunfullmäktige negativt.
Det är speciellt viktigt för Trelleborgs kommuns del att Sverigedemokraterna finns representerade i presidierna, eftersom den parlamentariska situationen är sådan, att Sverigedemokraterna är vågmästare mellan de två största blocken.

Med anledning av ovanstående text föreslår jag kommunfullmäktige besluta att

• Sverigedemokraterna skall erhålla en adjungerad plats i samtliga nämnders och styrelsers presidier.

___________________________________________
Per Klarberg
Ledamot för Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommunfullmäktige

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.