Trelleborg 2007-04-10 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Trelleborg 2007-04-10

Trelleborg 2007-04-10

Interpellation till Skolnämndens ordförande Bengt Gunnarsson

I en motion som Sverigedemokraterna skrev 2003 ville vi att skolan skulle upplysa eleverna om kommunismens brott mot mänskligheten.

Dåvarande skolnämnden skrev bl.a. i sitt svar till motionen: Att genomföra en särskild upplysningskampanj i Trelleborgs skolor anser nämnden vara att ”slå in öppna dörrar”?? Sven Lindkvist (s) var på den tiden ordföranden i den då verklighetsfrånvarande skolnämnden. Du, Bengt Gunnarsson, är skolnämndens ordförande idag, och var fullmäktigeledamot när omröstningen skedde. Då, 2003, röstade Du mot motionen.

Nu ser vi resultatet. Många förvirrade ungdomar springer omkring på stan, med röda stjärnan, ung vänster, Lenin, Stalin, Che Guevara osv. på sina tröjor.

”Att genomföra en särskild upplysningskampanj i Trelleborgs skolor anser nämnden vara att slå in öppna dörrar” var dåvarande nämndens svar.

Jag har bott i Trelleborgs kommun i 15år, och jag har aldrig någonsin stött på någon högerextrem/nazistisk/nynazistisk person här. Men där emot möter jag dagligen de som är lika dåraktiga, dvs kommunisterna. De som klistrar sina budskap på elskåp, går omkring med sina t-shirts, hyllar Stalin/Lenin och kommunismen i allmänhet och som tycker att kommunism är en ”gullig ideologi”. Che Guevara, Mao, Stalin och andra massmördare pryder tyvärr många av våra ungdomars bröst idag.

Mina frågor till dig, Bengt Gunnarsson, med anledning av ovanstående text är:

• Anser du fortfarande att det inte behövs någon upplysningskampanj i våra skolor om kommunismens brott mot mänskligheten?

• Anser du att den undervisning om kommunism som sker idag är fullt tillräcklig?

• Om svar ”Ja” på föregående fråga, hur förklarar du då förekomsten av ungdomar som går omkring och hyllar massmördare?

• Om en elev skulle uppenbara sig på en skola med Adolf Hitler tryckt på tröjan sätts omedelbara åtgärder in från skolledningens sida, och detta är bra. Men varför sätts inte samma åtgärder in mot elever som uppenbarar sig med likvärdiga massmördare tryckta på sina tröjor?

Per Klarberg, ledamot i kommunfullmäktige samt skolnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.