Trelleborg 2007-03-20 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Trelleborg 2007-03-20

Trelleborg 2007-03-20

Interpellation till Skolnämndens ordförande Bengt Gunnarsson

På skolnämndens sammanträde 2007-03-20 vägrade förvaltningschefen Barbro Melander att svara på mina frågor ang. ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor”.
Att skolförvaltningschefen vägrar svara på direkta frågor som ställs av en ledamot i skolnämnden är i princip ett tjänstefel.

Min fråga till Dig Bengt Gunnarsson är:

• Vilka åtgärder tänker Du som nämndsordförande sätta in, så att förvaltningschefen fortsättningsvis svarar på de frågor som ställs till henne av en ledamot?

En reprimand till förvaltningschefen vore nog lämpligt….

Per Klarberg, ledamot i kommunfullmäktige samt skolnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.