Trelleborg 2007-03-20 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Trelleborg 2007-03-20

Trelleborg 2007-03-20

Interpellation till Skolnämndens ordförande Bengt Gunnarsson

På skolnämndens sammanträde 2007-03-20 vägrade förvaltningschefen Barbro Melander att svara på mina frågor ang. ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor”.
Nu får Du istället, som Skolnämndens ordförande, uppgiften att svara på de frågor som Barbro Melander vägrade svara på och vad hon egentligen menar i sin åtgärdsplan. Lycka till.

1. På sidan 12 i ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor” står följande att läsa: ”I kommunalvalet september 2006 fick Sverigedemokraterna många röster i Trelleborg och vilka konsekvenser det kommer att få för kommunen är svårt att säga i nuläget.”

-Vad menas med ovanstående text och vilka är de ev. konsekvenser som befaras?

2. På sidan 12 i ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor” står följande att läsa: ”Det är nu extra viktigt att värdegrundsarbetet står högt på agendan i skolan eftersom det trots allt är föräldrar till våra elever som visat sitt missnöje med dagens invandrarpolitik och därför sympatiserar med Sverigedemokraterna.”

-Vad menas med ovanstående text? Menar förvaltningschefen att elever som har föräldrar som sympatiserar med Sverigedemokraterna inte har samma värdegrund som övriga elever?

Per Klarberg, ledamot i kommunfullmäktige samt skolnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.