Eventuell polisanmälan mot Otto von Arnold (kd) | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Eventuell polisanmälan mot Otto von Arnold (kd)

Kommunfullmäktige 09-04-20

Ombudgetering, personalekonomisk redovisning samt finansiell rapport avhandlades snabbt. Socialdemokraterna yrkade på att 1 milj. kr extra skulle ombudgeteras till Vård- och omsorgsnämnden, utan att precisera vad pengarna skulle användas till!?!? Voteringen slutade 20-31, dvs. avslag.

Medborgarförslaget angående ”Utvidgning av Trelleborgs hamn” skapade kvällens första riktiga debatt. Jan Larsson (sd) sa i sitt anförande att sverigedemokraterna föreslagit att ”utredningen om Trelleborgs hamn” även skulle omfatta alternativet att placera hamnen utanför centralorten, och att detta inte hörsammats av övriga partier.

Motion angående ”införande av tidsbegränsade talartider”. Per Klarberg (sd) redogjorde för hur tidsbegränsade talartider i realiteten fungerar i regionfullmäktige. Dvs. många talare utnyttjar talartiden till sista sekund utan att egentligen ha någonting att säga, bara för att de ska utnyttja talartiden…. fullt ut, och rekommenderade kommunfullmäktiges presidium att beakta detta.

Sverigedemokraternas motion angående ”Införande av sommarlovsentreprenörer” bifölls av kommunfullmäktige.

Sverigedemokraternas motion angående ”Införskaffa och placera ut hjärtstartare” bifölls av kommunfullmäktige. Se artikel från Skånska Dagbladet: http://www.skd.se/article/20090421/NYHETER/195217057/1014/NYHETER/*/TRELLEBORG/hjartstartare-pa-allman-plats-snart-verklighet-i-trelleborg

Sverigedemokraternas motion angående ”Traditionella kyrkliga skolavslutningar” skapade kvällens längsta debatt. Sd yrkade på att: Trelleborgs skolor skall anordna traditionella kyrkliga skolavslutningar, för de elever och föräldrar som så önskar. SPI.s Bodil Francke Ohlsson svamlade i talarsolen om att spi tyckte om avslutningar i kyrkan, men inte tyckte att detta skulle erbjudas till samtliga skolor eftersom rektorerna skulle få bestämma detta, och yrkade avslag??? Sven Lindkvist (s) ansåg att många människor åkt halva jorden runt för att komma till Sverige och det mångkulturella samhället och att det därför var fel och otidsenligt att erbjuda svenska elever en traditionell skolavslutning i kyrkan och yrkade avslag. Otto von Arnold (kd) ansåg att motionen var en ”trojansk häst” från sd och yrkade avslag. Lars Hemzelius (fp), som satt längst bak, ersättare, applåderade hysteriskt entusiastiskt åt von Arnolds inlägg och visade tummen upp. Roland Hansson (kd) ifrågasatte varför han inte sett några sverigedemokrater i kyrkan till påsk och yrkade avslag?!? Lars-Olof Flink (m), den enda egentliga folkvalda fullmäktigeledamoten (förutom sd ledamöterna) som vågar säga vad han (och en majoritet egentligen innerst inne)tycker sa i sitt anförande att ”kyrkliga skolavslutningar är en fin tradition, något att hålla fast vid, varför ska vi släppa på våra traditioner, annat är en yttring av svensk flathet”. Votering begärdes och resultatet blev 8 för motionen (sverigedemokraterna samt Lars-Olof Flink), övriga röstade mot, ett fåtal la ner sina röster. Se artiker från Skånska Dagbladet: http://www.skd.se/article/20090420/NYHETER/674168251/1014/*/TRELLEBORG/intensiv-debatt-om-skolavslutning-i-kyrka

Sverigedemokraternas motion angående ”Åskådliggör kommunens upphandlingar” på internet föll inte i alls i smaken. Kommunalrådet Ulf Bingsgård (m) var helt emot att kommunens småföretagare skulle kunna få ta del av kommunens mindre upphandlingar via kommunens hemsida. Detta var en alldeles för enkel lösning, att via ”ett litet klick” kunna få ta del av upphandlingarna. De småföretagare som röstade på moderaterna i kommunalvalet 2006 bör känna sig aningen lurade nu….

Sverigedemokraternas motion angående ”vänort i Israel” återkommer vi till. Otto von Arnold (kd) antydde åter igen att det var ”en trojansk häst” från sd. Sd hade en motion om skolavslutningar i kyrkan, detta var en ”trojansk häst” enligt Otto von Arnold, eftersom vi enbart avsåg kristna? Sd;s motion om vänort i Israel, detta var också ”trojansk häst” eftersom vi nu inkluderat och värnat om judarna!? Anledningen till att vi återkommer är att vi överväger en polisanmälan mot Otto von Arnold. Han hävdade i kommunfullmäktige att anledningen till att vi skrev motionen om ”vänort i Israel” var att vi ville ”tvätta bort den bruna färgen från vår flagga”!!!!!! Sd tar avstånd från kommunism och nazism! Otto von Arnold passerade all anständighet genom att förtala sd och dess representanter, i talarstolen, i direktsändning i radio. Fortsättning följer, var så säker!

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.