Teknikchefen redan utvald! | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Teknikchefen redan utvald!

Det i särklass viktigaste beslutet tekniska nämnden har att fatta under 2007 är tillsättandet av en ny chef för Kommunal Teknik i Trelleborg ( KT ). Den som utses till jobbet skall under många år framöver ha ansvaret för verksamheten inom KT. Med tanke på de stora problem som idag finns ackumulerade inom KT:s olika verksamhetsområden, är det av största vikt att den nya chefen har kompetens som motsvarar uppgiftens krav.
Vi ville ta vårt ansvar och medverka till att den bästa sökande får jobbet. Tyvärr har vi hindrats av tekniska nämndens ordförande Eric Samuelson (m) att få tillgång till handlingarna i ärendet, trots att det är offentliga handlingar.
Eftersom vi förväntas delta i omröstningen den 9 augusti protesterade vi genom att skriva en motion till kommunfullmäktige. Vi krävde dels att få intervjuer med några av de sökande, och dels att Eric Samuelson ställer sin plats som ordförande i tekniska nämnden till förfogande, till förmån för en lämpligare kandidat.
Det första kravet blev inte tillgodosett, utan det kom ett snabbt besked, att den nya chefen är utsedd! Alla andra sökande har fått besked att de inte är aktuella. Eric Samuelson har, tack vare regelvidrigt agerande, lyckats i sina uppsåt.
Enligt Samuelson begränsar sig Sd:s rätt i nämnden till att utan tillgång till adekvat information rösta på Alliansens förslag. Vi delar inte denna uppfattning, varken nu eller i framtiden, och vi har våra väljares fullmakt att agera för en annan dagordning, som innefattar demokrati och har trelleborgarnas bästa för ögonen.
Vi är inte övertygade om att det är den bästa kandidaten som nominerats till chefsposten. Problemen i Trelleborg är utan tvekan störst på VA-sidan, och vederbörande har mycket lite erfarenhet av dylikt arbete. Därför blir det nödvändigt att hyra in dyra konsultföretag för att lösa Trelleborgs VA-problem. Men du har kanske inte tänkt ta itu med problemen, Eric? Du kan ju fortsätta att skicka ut stora mängder orenat avloppsvatten i Östersjön, och därmed fortsätta att ge oss Sveriges i särklass sämsta badvatten. Du kan fortsätta att utsätta trelleborgarna för översvämningar av avloppsvatten i bostäderna, med åtföljande kostnader, obehag eller juridiska processer.
Vi tycker inte det vore den bästa lösningen.
Eric Samuelson drog i sin insändare den 28 juli upp ”Vattenskandalen” i tydligt syfte att svartmåla mig, Jan Larsson, hos dåligt informerade trelleborgare. Nu har jag den för Eric häpnadsväckande och obegripliga egenskapen att jag vill rätta till felaktigt och odemokratiskt agerande mot enskilda medborgare. Sedan kvittar det om det rör sig om dåligt dricksvatten, avloppsvatten i trelleborgarnas bostäder eller vägran att lämna ut offentliga handlingar. Du som vill informera dig om vad som hände i ”Vattenskandalen” kan gå in och läsa på vår hemsida: www.sverigedemokraterna.se/trelleborg/
Dock, eftersom du själv drar upp det, en enkel fråga Eric. Var blev ledningskartorna av som låg på kommunens bord dagen efter föroreningen men sedan spårlöst försvann i en mörkningsmanöver? Är de förstörda eller bara gömda? Du satt som vice ordförande i tekniska nämnden förra mandatperioden och har full insyn. När du svarar på frågan kan du ju meddela om du är sugen på fler frågor. Jag skall visa mig tjänstvillig.
En gammeldags besserwisserattityd hör inte hemma i en modern demokratisk nämndsorganisation. Maktmissbruk och egennytta måste motarbetas. Det allra allvarligaste är att Samuelson inte inser att han handlat fel och nonchalerat gällande regler för att uppnå egna syften. Därmed kommer regelöverträdelserna med säkerhet att fortsätta så länge Eric Samuelson är ordförande.
Därför hoppas vi få möjlighet att under hösten välkomna en ny ordförande i tekniska nämnden i Trelleborg.
En som vet vad en offentlig handling är!

Jan Larsson

Etik och moral?

Vad hände i ”Vattenskandalen” i Trelleborgs kommun?

Förklaring i anslutning till ovanstående insändare i Trelleborgs Allehanda 2 augusti 2007.

I ”Vårt Trelleborg- tidskrift för alla som bor i kommunen” kunde intresserade trelleborgare i början av 1999 läsa en artikel om hur hög etik och moral som gällde inom kommunledningen. Det var ingen hejd på hur trygga medborgarna i kommunen kunde vara. Det var inte heller någon hejd på vilka fantastiska uppoffringar kommunledningen var beredd att ställa upp på, för att medborgarna skulle framleva sin vardag utan problem. Vi skulle kort sagt leva ett problemfritt och säkert liv. Bra så. Tryggt!

Sedan knackade VERKLIGHETEN på vår dörr. Trelleborgare fick avloppsvatten i sina dricksvattenkranar. Senare benämnt ”Vattenskandalen”. Alla som drack blev sjuka. Nu visade kommunledningen upp sina avancerade trollerikonster. För att hjälpa oss? Nej; för att gå fria från ansvaret!
Tjänstemän på Kommunal Teknik och högsta politiska ledningen i tekniska nämnden gick ut med raka anklagelser mot medborgarna att någon hade förorenat vattnet, trots att man redan efter en dag hade konstaterat att kommunen själv hade förorsakat föroreningen.
”Gå hem och kolla er granne. Någon är orsak till föroreningen. Kanske någon som installerat värmepump.”
Beviset för att kommunen var ensamt vållande till föroreningen fanns på kartorna över ledningssystemet. Dessa kartor låg på kommunledningens bord dagen efter föroreningen, men försvann sedan och har aldrig hittats igen. Kartorna var nödvändiga för att kommunen skulle kunna fällas i en juridisk process. När det blev så dags hade KT eller tekniska nämnden tillverkat nya kartor som var ändrade så att de illegala ledningarna var bortretuscherade. Åklagaren Sven Erik Alhem förstod inte att kartorna var nyritade, trots att det gick att konstatera, och lade ner åtalet!
Kommunen vägrade att ta ut vattenprover enligt Livsmedelsverkets normer. Felaktigheterna var vid provens uttagande och inte på laboratoriet.
Ny matarledning drogs och prover togs. Proverna var så höga att provtagningspersonalen starkt misstänkte att ett djur kommit in i ledningen och dött där. Konsumenterna fick aldrig se analysresultaten, trots att det var offentliga handlingar!
Av den utlovade etiken och moralen syntes ingen skymt!

”Vårt Trelleborg” kom med nytt nummer, som förkunnade för oss, att den ståltråd som fastnat i flödesmätaren, och som orsakat föroreningen hade spolats ut från en toalett. Detta trots att det sedan länge var konstaterat, att ståltråden satt i flödesmätaren när kommunen installerade mätaren! En nästan två meter lång ståltråd!

Det värsta var dock att vi offentligt blev hotade och sedan straffade av kommunledningen för att vi agerade för ett rent dricksvatten. Vi fick ultimatum: Gå hem och håll tyst, annars ger vi er vattenskyddsområde i Vemmerlöv, med alla olägenheter det innebär!!
Det var piskan! Ord och inga visor!
Sedan fick vi en morot! Håller ni tyst slipper ni alla bekymmer och förordningar som ett vattenskyddsområde innebär. ”Det kan vara skönt för er”!!
Demokrati? Maktmissbruk?

Åklagaren lägger ner åtalet i ansvarsfrågan, och vi får vårt vattenskyddsområde. På felaktiga grunder!

Besked från kommunen att det inte är farligt för oss att dricka vatten som är klassat som otjänligt.

Sverigedemokraterna lämnar in en motion i kommunfullmäktige och vill hjälpa oss att få ett användbart dricksvatten. Inget annat parti stöttar dem. Förlust i voteringen med 2-44. Detta är verklig politik. Det är vår vardag. Din och min. Och kommunledningens. Och politikernas. Jag var närvarande vid omröstningen. Det var en skakande upplevelse. Det var förnuftet och ansvaret mot makten och svågerpolitiken. Och det blev 2-44.

Kommunen vägrar ta fler vattenprover. Föreslår istället att konsumenterna skall lämna avföringsprover. Konsumenterna vägrar.

Det var här någonstans jag hade fått nog. Jag lämnade in ett smutsat vattenprov. Jag ringde till kommunen och fick reda på analysresultatet, och meddelade dem samtidigt att provet var smutsat. Naturligtvis var det provocerande, men kommunen hade provocerat konsumenterna i fem år! I motsats till kommunen har jag inte skadat någon. Det handlar inte om vatten längre. Det handlar om demokrati, ärlighet och ansvar.

Döm själv hur många som borde sitta på den åtalades bänk!

Jan Larsson
Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.