Sverigedemokraternas ändringsyrkande till budget 2009 med flerårsplan 2010-2011 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Sverigedemokraternas ändringsyrkande till budget 2009 med flerårsplan 2010-2011

2001-11-17

Logga

Sverigedemokraternas ändringsyrkande till budget 2009 med flerårsplan 2010-2011

1. Ge skolnämnden i uppdrag att helt upphöra med modersmålsstödet i förskolorna fr.o.m 2009-01-01. Besparing 1.900 tkr
2. Ge skolnämnden i uppdrag att effektivisera modersmålsundervisningen 2009. Besparing 4.000 tkr
3. Satsa ovanstående pengar, 5.900 tkr för att öka personaltätheten i för- och grundskolorna.

För Sverigedemokraterna

_________________________________
Per Klarberg, gruppledare

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.