Stopp för industriellt framställda transfetter i maten | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Stopp för industriellt framställda transfetter i maten

2008-09-23

Logga

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

Angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten

Omfattande forskning visar att industriellt framställda transfetter är mycket hälsofarliga. De ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, samtidigt som intag av transfetter ökar halterna av det ”onda” kolesterolet LDL och ger lägre halter av det ”goda” kolesterolet HDL. Andra studier visar att transfetter bidrar till inflammation i kroppen och att de nästlar sig in i blodkärlens innerväggar, vilket får dem att fungera sämre. Transfetter har även satts i samband med andra hälsoeffekter som cancer, typ 2 diabetes och allergier. Industriellt framställda transfetter används inte minst i snabbmat, bakverk och halvfabrikat som pulversåser och frityroljor.

År 2004 införde Danmark ett totalförbud mot industriellt framställda transfetter, vilket visar att man tar problemet på stort allvar där. Även i New York och Chicago har liknande förbud införts, vilket inneburit att flera stora amerikanska snabbmatskedjor har valt att lägga om produktionen och plocka bort de industriellt framställda transfetterna ut maten. I Storbritannien har de stora matvarukedjorna rensat bort alla varor på hyllorna som innehåller industriellt framtagna transfetter.

Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att Trelleborgs kommun ska erbjuda barn i förskola, skolelever, personer i olika vårdboenden, människor i äldreomsorgen och annan kommunal service samt den egna personalen, där den är berörd, mat som är näringsrik och inte påverkar deras hälsa negativt.

Med anledning av vad som framförs ovan menar vi Sverigedemokrater att den mat som serveras, eller säljs, på kommunala inrättningar i Trelleborgs kommun, ska innehålla så lite industriellt framställda transfetter som möjligt och vi yrkar därför att:

• Kommunfullmäktige beslutar att livsmedel som Trelleborgs kommun köper in och serverar inte ska innehålla industriellt framställda transfetter och att kommunen i övrigt följer den danska linjen i fråga om transfetter som medger maximalt två procent transfetter av det totala fettinnehållet.

____________________________________ ________________________________
Per Klarberg Helmuth Petersén
Ledamot i kommunfullmäktige/skolnämnden Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.