Skydda kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering som därpå följande terrorhot. | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Skydda kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering som därpå följande terrorhot.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMotion till kommunfullmäktige

Angående åtgärder som kommunen vidtar för att skydda kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering som därpå följande terrorhot.

 

”De finns i Sverige”.

Med tanke på de senaste årens attentat mot yttrandefriheten bland annat i Köpenhamn och Paris så uppstår frågan vilka planer och vilken beredskap kommunen har i händelse att liknande saker skulle kunna ske här? I Stockholm sprängde sig en islamist till döds mitt i julhandeln 2010 och det förekommer så kallade jihadresor från Sverige och kanske även från Trelleborg? I Trelleborg har vi på senare tid haft några sprängningar och i Malmö hör det numera till vardagen med skottlossning och sprängning.

För närvarande arbetas det hårt från svenskt håll att få tillbaka dessa personer som deltagit i IS verksamheter, när dessa individer återvänder så är de sannolikt skadade både psykiskt och fysiskt.

”De personer som reser blir ett potentiellt hot mot Sverige om de återvänder. Då kan de ha fått både en utökad förmåga och en avsikt att begå attentat här hemma” säger Säpos informationschef Sirpa Franzén.

Vilka möjligheter har kommunen att kontrollera att nyanlända som kommer till kommunen inte är eller har varit islamistkrigare?

Vi anser att det är viktigt att kommunen samarbetar med polisen i så stor omfattning som möjligt och delar med sig av informationen om eventuella personer som radikaliserats eller misstänks hålla på att radikaliseras. Kommunens personal kan träffa på dessa individer genom Socialförvaltningen, Kultur och Fritidsförvaltningen , Arbetsmarknadsförvaltningen osv och i dessa möten kan de få till sig essentiell information. Vad gör våra anställda med denna information? Vad gör vi som kommun med den?

I media framkommer det att Sverige har flest jihadister i Norden och upp till 300 personer härifrån kan vara på jihadresa, men vi har få insatser mot islamistisk extremism.

”Vi behöver riktade team med poliser, socialarbetare och psykologer som skall arbeta med det här” säger terrorforskaren Magnus Ranstorp. I Norge har man kommit längre och där finns sedan juni 2014 en handlingsplan mot radikalisering och våldsam extremism.

Vi Sverigedemokrater yrkar för att:

-Kommunen redovisar vilka preventiva åtgärder som vidtas eller planeras för att kommuninvånare rekryteras till IS, Boko Haram, Al Qaida, Hizbollah, Hamas eller andra våldsbejakande islamistiska organisationer.

-Kommunen klart och tydligt tar ställning emot islamism och jihadism samt den våldskultur som dessa extremistiska organisationer förespråkar

Helmuth Petersén SD

2015-09-07