Skrivelse till Fastighetsnämnden | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Skrivelse till Fastighetsnämnden

Sedan 1 år har möjligheter att minska kostnaden för paviljonger som är inhyrda av Trelleborgs kommun diskuterats. Den tänkta lösningen är att kommunen skall äga paviljongerna. Vi tycker det finns anledning att anta att kostnaderna, inklusive ev. förflyttningar, kan minskas betydligt.
Vi önskar att frågan behandlas i nämnden.

Trelleborg 2008-03-11.

——————————— ———————————–
Jan Larsson Helmuth Petersen
ledam. fastighetsnämnden för Sd ers. fastighetsnämnden för Sd

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.