Servicenämnden far med osanning till Förvaltningsrätten | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Servicenämnden far med osanning till Förvaltningsrätten

Servicenämnden 2011-03-15
Reservation § 45

Ett brådskande ordförandebeslut i denna fråga är inte tillåtet enligt kommunallagen. Brådskande ordförandebeslut är precis som det låter, ett beslut av brådskande karaktär och kan användas vid hastigt uppkomna situationer, inte som i detta fall när ett problem varit känt under lång tid.

Servicenämndens svar till Förvaltningsrätten innehåller en slutmening som lyder ”Beslutet får anses vara ett sådant rent förberedande beslut som enligt 10 kap. 2 § andra punkten kommunallagen inte får överklagas”. Servicenämnden väljer således att fara med osanning till Förvaltningsrätten och jag reserverar mig mot detta till förmån för eget yrkande som lyder:

Servicenämnden instämmer i Per Klarbergs överklagan till förvaltningsrätten. Behovet av boende för sk. ensamkommande flyktingbarn har varit känt under en längre tid (mer än 6 månader). Av den anledningen anser nämnden inte att ordföranden hade rätt till ett ”brådskande ordförandebeslut”. Ordförande skulle gått den gängse vägen med ett förslag till beslut till nämndens ordinarie sammanträde 2011-03-15

Per Klarberg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.