SD påverkar del 1 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

SD påverkar del 1

Arbetsmarknadsnämnden 2012-02-13

Tilläggsyrkande §114

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter […] 

Under 7.e punkten läggs kursiv text till:

  • Anmäla arbets- och färdolycksfall samt allvarliga tillbud till berörda organ och myndigheter samt rapportera till nämnd.

 

_________________________                                     _______________________

Helmuth Petersén                                                           Per Klarberg

 

Protokollsutdrag:

§114
Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Föreligger skrivelse avseende tilldelning av arbetsmiljöuppgifter inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Förslag till beslut:

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att tilldela ansvaret för arbetsmiljöarbetet på Arbetsmarknadsförvaltningen till förvaltningschef Cecilia Lejon och vidare i organisationen.

Helmuth Petersén (SD) och Per Klarberg (SD) yrkar på ett tillägg under 7:e punkten i bifogat skrivelse. Tilläggsyrkande (i kursivt skrift) avser anmälan av arbets- och färdolycksfall samt allvarliga tillbud till berörda organ och myndigheter samt rapportera till nämnd. Sverigedemokraterna lämnar ett skriftligt Tilläggsyrkande § 114 som bifogas protokollet.

Staffan Svensson (M) yrkar på ett tillägg i bifogat skrivelse avseende tilldelning av arbetsmiljöuppgifter inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Tilläggsyrkandet lyder: Redovisning ska till nämnden vid halvårsbudgeten av sjukfrånvaro samt personalomsättningen, om detta är möjligt. Staffan Svensson lämnar tilläggsyrkandet skriftlig (bifogas).

Beslut:
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela ansvaret för arbetsmiljöarbetet på Arbetsmarknadsförvaltningen till förvaltningschef Cecilia Lejon och vidare i organisationen med de tilläggen som Sverigedemokraterna och Moderaterna har yrkat. Rapporteringen av arbets- och färdolycksfall samt allvarliga tillbud ska rapporteras till nämnden tertialt.

Expedieras till:
Personalavdelningen

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.