SD i Regionala tillväxtnämnden motsätter sig kommunalt borgensåtagande för Trelleborgs hamn | Sverigedemokraterna i Trelleborg

SD i Regionala tillväxtnämnden motsätter sig kommunalt borgensåtagande för Trelleborgs hamn

Tilläggsyrkande

Regionala tillväxtnämnden 2013-01-25

Ärende 15: Remiss. Förslag till riksintresseanspråk för Trelleborgs hamn

Det yttrande som skrivits instämmer vi i. Dock bör ett tillägg göras i yttrandet och därför yrkas på:

att följande text eller en text med samma innebörd läggs till på lämpligt ställe i yttrandet:

Eftersom Trelleborgs hamn är av riksintresse och dess expansion gynnar det svenska näringslivet är det inte rimligt att det så som idag är Trelleborgs kommun som står för borgensåtagandet som följer av expansionen. Istället borde det åligga staten att gå i borgen för expansionen av hamnen.

 

För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Lars – Anders Espert

 

Reservation

Regionala tillväxtnämnden 2013-01-25

Ärende 15: Remiss. Förslag till riksintresseanspråk för Trelleborgs hamn

Det yttrande som skrivits instämmer vi i. Dock yrkade vi på att följande text eller en text med samma innebörd skulle läggas till på lämpligt ställe i yttrandet:

Eftersom Trelleborgs hamn är av riksintresse och dess expansion gynnar det svenska näringslivet är det inte rimligt att det så som idag är Trelleborgs kommun som står för borgensåtagandet som följer av expansionen. Istället borde det åligga staten att gå i borgen för expansionen av hamnen.

Yrkandet avslogs dock och det beslutades att yttrandet skulle sändas iväg utan det önskade tillägget, vilket vi reserverar oss mot.

 

För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Lars – Anders Espert

Läs även SD Trelleborgs yrkande, kommunfullmäktige 2012-10-22: Trelleborgs kommuninvånare går i borgen för 887 miljoner kronor

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.