SD ensamma om att driva översvämningsfrågan | Sverigedemokraterna i Trelleborg

SD ensamma om att driva översvämningsfrågan

Debattartikel publicerad i Trelleborgs Allehanda 2011-02-08

Många trelleborgare har de senaste åren i samband med regn drabbats av översvämningar som trängt in i källare och förråd, och ibland till och med i rena bostadsutrymmen.

Vanligtvis har vattnet trängt in via golvbrunnar eller genom grunden. Befintliga dagvatten- och spillvattenledningar har inte varit i det skick eller den dimension, att de fungerat säkert eller ändamålsenligt.

Klagande som ringt kommunen har inte upplevt att de mötts av någon seriös vilja att ta tag i problemet, varken akut eller avseende en långsiktig handlingsplan. Istället har VA–ansvariga hävdat att detta är hundraårsregn, vilket alltså syftar till att så stort regn bara kommer en gång på hundra år. Vi har nu haft tre hundraårsregn på tre år. Födelsedagarna för regn tycks ligga synnerligen tätt!

Vi i Sverigedemokraterna har försökt förmå kommunen att ta ett samlat grepp över problemen och utveckla en långsiktig åtgärdsplan, men även att vidta omedelbara åtgärder, som syftar till att minska översvämningsrisken. Det finns åtgärder som kan genomföras snabbt och kräver måttliga investeringar. En del åtgärder går att klassa som rent underhåll. Tyvärr stupar våra förslag på en felaktig attityd hos ansvariga. Trelleborg skall sammantaget vara en kundvänlig och positiv kommun. Då duger det inte att en enskild förvaltning genomgående utmärker sig som tjurig nejsägare som har som regel att strula och komma med undanflykter och skjuta alla problem till framtiden.

Yttersta ansvaret har emellertid politikerna här i Trelleborg. Förvaltningen hade inte kunnat fortsätta sin defensiva inställning och tråkiga attityd om det utgått ett klart uppdrag från det politiska styret att åtgärder skall vidtas. Denna handfasta hantering saknas tyvärr. Vi i SD har varit ensamma bland de politiska partierna i Trelleborg att driva frågan.

Vi hoppas, för trelleborgarnas skull, att vi snart får sällskap. Nästa hundra­årsregn, mätt med kommunens kronometer, är inte långt bort!

Jan Larsson

Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.