”Satsa på lärlingarna” | Sverigedemokraterna i Trelleborg

”Satsa på lärlingarna”

Bildningsnämnden står inför ett viktigt beslut när man på decembermötet skall välja framtid för delar av Söderslättsgymnasiet. En inte allt för vågad gissning är att fordons- och transportprogrammet, industri (CNC) och delar av estetprogrammet kommer föreslås att läggas ner.

Är detta då ett vettigt beslut? Nä, långt ifrån. Visserligen har programmen plågats av dåliga söktal under ett flertal år, men det är också branscher där det finns stora chanser att få ett jobb för blivande studenter. CNC-operatör finns på arbetsförmedlingens ”heta lista” och enligt Bilproffs (en intresseorganisation för motorbranschen) finns det ett rekryteringsbehov på hela 2 800 stycken fordonsmekaniker de kommande åren.

Tyvärr så väljer inte alltid elever de utbildningar som resulterar i jobb.

Men det sätter också krav på att studievägledningen måste fungera bättre när man inte kan matcha elever med utbildningar som ger jobb. Här måste ske en förbättring om programmen skall leva vidare även kommande läsår.

Förra läsåret var jag tjänstledig från min ordinarie tjänst på en friskola i Malmö för att prova på att jobba som yrkeslärare på Söderslättsgymnasiet.

Jag fick under detta år se de fördelar – men också nackdelar – som finns på kommunal respektive fristående skolform.

Den erfarenhet jag tog med mig var att skolan har duktiga elever och engagerade lärare, men också en organisation och administration som inte hängt med den utveckling som skett de senaste åren.

Sverigedemokraterna valde därför i sitt budgetförslag att göra nerdragningar i bland annat dessa kostnader, något som även Socialdemokraterna anammade när man till slut presenterade sin budget inför sittande kommunfullmäktige. Det fanns alltså en majoritet i fullmäktige att få igenom dessa nödvändiga besparingar för att säkerställa fortsatt drift och sänka de fasta kostnader. Men tyvärr väljer man att sitta kvar i sandlådan och kategoriskt rösta emot alla förslag som kommer från SD.

Tråkigt för elever och lärare, men en verklighet vi lärt oss leva med när man drar i trådarna från Stockholm.

Vid senaste mötet i bildningsnämnden presenterades också en framtidsutredning avseende Söderslättsgymnasiet. Några slutsatser sticker ut när man jämför kvalitet mellan olika utbildningar. Till exempel så anses utbildningar som har hög andel med fullständiga slutbetyg (minst 85 procent) vara av ”hög kvalitet” men utbildningar som har lägre andel elever med slutbetyg skall då anses ha ”dålig kvalitet”. Tyvärr så är detta ett väldigt trubbigt mått på kvalitet.

I mitt tycke är det betydligt vettigare att tala om kvalitet när man i ett yrkesförberedande program kan få elever att gå ut till jobb efter tre år av studier.

Även om dessa elever saknar något eller några betyg när man tar studenten.

Hur vill då SD att Söderslättsgymnasiet skall ut kommande år?

Skall man överleva med allt mindre elevkullar så måste verksamheten och lokaler slimmas, moderniseras och anpassas till de nya förutsättningarna.

Vi vill inte se någon nerdragning av program utan vi tror på en satsning en utbyggd lärlingsverksamhet och en breddat utbud av valmöjligheter.

En satsning med lärlingar kan bli ett kostnadseffektivt sätt att bibehålla verksamheten. Då tror också vi på en framtid för dessa program.

 

Niklas Jönsson (SD)

ledamot i fritids- och bildningsnämnden

Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2012-11-06

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.