Sänkt avgift på Vikingamuseet | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Sänkt avgift på Vikingamuseet

Kulturnämnden 09-12-15

Detta möte var förlagt till nya Museet, där vi förmodligen kommer ha våra möten i fortsättningen.

Detta var ett viktigt möte då vi tog beslut om Verksamsamhetsplanen 2010 med flerårsplan 2011-2012.

Det står mycket i denna, bl.a. ekonomi, Omvärldsfaktorer, Verksamhetsfaktorer, effektmål och verksamhetskonsekvenser.

Alla höll med om det som stod där. Förvaltningschefen fick i uppdrag att undersöka ”Fas 3-arbete/arbetare, då vi har en hel del pengar att spara på sådana. Förvaltningen kan ha möjlighet att anställa så många som upp till 50 stycken, framför allt till sommaren, till Trelleborgen bl.a. Till dessa betalas ingen lön utan kommunen får en summa per dag i ersättning för att den ”tar hand om” ett gäng.

Därefter kom punkten Taxor och avgifter 2010. Det flesta stannar oförändrade, dock blev det diskussion ang. inträdet till de olika museerna. Museet och Konsthallen tar 30 kr medan någon förslog 40 på Vikingamuseet/Trelleborgen. Det var också ett förslag på dagsbiljett för alla tre på 75 kr. Dock tyckte de flesta att alla tre skulle ha 30 kr, kanske kan man tom locka FLER om man sänker lite. Så beslutet blev att det är 30 även på Vikingamuseet.

Det ingick även förändringar på Teknik och service, men det var ganska omfattande så allt togs i en klump.

Sedan kom Kulturnämndens äskanden.

Det var de olika summor som ska äskas hos kommunstyrelsen för de olika verksamheterna:

Kulturskolan – 300 tkr

Biblioteket – 800 tkr

Museet – 500 tkr

Parken – 50 tkr

Trelleborgen – 500 tkr

Allmänkulturen – 150 tkr

Utredningen om Petters hus kom inte till beslut då vi blev upplysta om att det tillhör en pissoir och en gammal ”lykta” också, och det ska utredas närmre OM det ska flyttas, när och var.

Ungefär samma diskussion kom ang. Gummifontänen som också förmodligen kommer flyttas.

Under Skrivelser och rapporter tog Kulturchefen upp den sista skrivelsen angående anslag till Kulturförvaltningen för genomförande av Smyge Spelmansstämma 2010. Fr.o.m 2010 kommer ansvaret att ligga på Kulturförvaltningen för att underlätta ”gången” i arrangeringen. Den har dock varit inblandad, ja nästan huvudarrangör i alla fall under åren och nu blir det mer uttalat.

Ingela Jakobsson, museechefen, informerade om huset på Gamla Torg som ska säljas från kommunens håll. Vi bör/skall naturligtvis uttala oss i ärendet och få huset kulturskyddat innan det säljs. Vi diskuterade också ”gamla tobakshörnan”, dock ingår den ännu inte i något ärende, men Ingela ska ta reda på mer då denna varit rivningshotad.

Efter mötets avslutande fick vi en rundvandring på det nya museet, dock är det mycket arbete kvar innan öppningen den 15/1-2010. Det bjöds glögg och pepparkakor, vi fiak titta på en utställning under uppbyggande i den ”stora tingssalen”  och även en förevisning i biosalongen där det kommer gå filmer som ”rullar” under dagarna osv.

Mycket trevligt!!

Annika Sköldekrans, ledamot

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.