Säg upp avtalet om Salamaten | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Säg upp avtalet om Salamaten

Trelleborg 2008-10-13

Logga

Motion till kommunfullmäktige

Säg upp avtalet om Salamaten

Sedan Spi:s hjärtefråga om leverans av Salamat till kommunens äldre, drevs igenom med socialdemokraternas hjälp, har våra farhågor angående maten tyvärr besannats. Många klagomål har framförts på kvalité, konsistens och kvantitet på portionerna.

När man hade dagliga matleveranser av varm mat till våra hemmaboende äldre, fick de inte bara rejäla och goda portioner utan också en daglig och mänsklig kontakt.
Det har följt en del tragedier i spåren av den så kallade Salamaten, bland annat har maten uteblivit till en del äldre och andra har mått psykiskt mycket dåligt av den uteblivna mänskliga kontakten.

Portionerna är så små att man rekommenderat våra äldre att äta en smörgås till för att man skall bli mätt. Detta är något som inte alla praktiskt klarar av. Salamaten har i folkmun fått epitetet ”smala maten”. Våra äldre förtjänar bra mat efter ett hårt arbetsliv, och då tycker vi inte att den nuvarande lösningen är att föredra. Vi anser beslutet i Vård och Omsorgsnämnden olyckligt och vill att det rivs upp med omedelbar verkan och att man åter tar mat från våra egna kök.

Särskilt betänkligt är det att ”maten” serveras till våra äldre, en utsatt målgrupp med få möjligheter att välja andra alternativ. En målgrupp som genom sitt arbete röjt vägen för den standard, som åtnjuts av andra grupper i dagens samhälle.
Många pensionärer har en usel pension. Nu förväntas de även acceptera en usel mat.
Det borde finnas en yttre skamgräns för hur vi får behandla våra gamla.

Därför föreslår vi kommunfullmäktige besluta att:

• Trelleborgs kommun snarast säger upp Salamatskontraktet med Samhall.

_____________________ __________________ ______________________________
Per Klarberg Anita Persson Helmuth Petersén

ledamot fullmäktige ledamot fullmäktige ledamot Vård- och Omsorgsnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.