Reservation – Utredning avseende överträdelse av plan-bygglagen inom fastigheten Innerstaden 6:1 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation – Utredning avseende överträdelse av plan-bygglagen inom fastigheten Innerstaden 6:1

Reservation

Samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-03

  • 201 Utredning avseende överträdelse av plan-bygglagen inom fastigheten Innerstaden 6:1 – BMK-2015-1789

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att utge en byggsanktionsavgift på 534 479 kronor till Trafikverket, för påbörjad byggnation utan startbesked.

Det måste vara allmänt känt att Pågatågstrafiken skulle komma till Trelleborg den 13 december 2015. Personal från Trelleborgs kommun, genom personal från Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen ingick då i projektgruppen för utbyggnad av Centralstationen. Här borde informerats om de tillstånd, som behövdes för utbyggnaden, vilket inte gjordes.

När det uppdagades att bygglov behövdes för cykelskärmtaken, söktes detta den 4 september 2015 och startbesked beviljades den 13 november 2015, en onödigt lång handläggningstid enligt vår mening.

Därför anser vi att ingen byggsanktionsavgift skall utges till Trafikverket, då de bara följt det som beslutades på projektmötena och handlat i god tro. Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte anses utan skuld till den överträdelse som blev resultatet.

Detta är ju för övrigt ingen bra start på framtida samarbete av en ny ringväg.

Trelleborg 2016-11-03

För Sverigedemokraterna

Bengt_Andersson

Bengt Andersson