Reservation upphandlingstillämpning | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation upphandlingstillämpning

Trelleborg 2011-11-19

RESERVATION

Servicenämndens möte 2011-11-15

§ 125 Upphandlingspolicy, tillämpningsanvisningar

Sverigedemokraterna reserverar sig mot det tagna beslutet.

Vi reserverar oss mot beslutet, eftersom det innebär att vissa upphandlingar inte kommer att annonseras på kommunens hemsida. Likaså kommer vissa direktupphandlingar att avgöras utan inblandning från upphandlingsavdelningen.

Beslutet är inte ägnat att bidra till rättvis och ändamålsenlig upphandling i kommunen. Det blir i praktiken omöjligt för ett företag att inhämta information, att en upphandling är på väg att genomföras. Detta kostar trelleborgaren skattepengar, eftersom antalet anbud blir decimerat.

Tyvärr framgick det tydligt vid nämndsmötet, att både Femklövern och Socialdemokraterna sanktionerar detta slöseri.

Med tanke på den starka kritik som tidigare framförts mot förvaltning och nämnd, är det extra viktigt att upphandlingsärenden behandlas på ett förtroendeingivande sätt. Målet måste vara att minimera risken för ”riktade” upphandlingar. Svågerpolitik bidrar inte till att nå detta mål.

Det finns anledning att prioritera kontrollen av hur upphandlingsverksamheten hanteras i framtiden i Trelleborgs kommun.

 

Jan Larsson                 Leif Roos

Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.