Reservation TBC-undersökning för nyanlända | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation TBC-undersökning för nyanlända

Arbetsmarknadsnämnden måndagen 16 januari 2012

Reservation till paragraf 100 angående motionen TBC-undersökning för nyanlända.

 

TBC är en sjukdom som börjat öka i Sverige och den är mycket smittosam. Bakterien heter Mycobacterium tuberculosis och är en syrafast stav som delar sig långsamt  företrädesvis med hosta. Om man hostar kan denna lilla bakterie hålla sig luftburen i flera timmar och utgör en smittorisk för alla som går igenom detta ”stavmoln”. Om man hostar i tex. sin hand och tar en kundvagn eller korg så sitter smittan kvar där, och det räcker att man tar sig vid munnen eller i sina ögon för att man kan bli smittad.

Uppenbarligen har man från förvaltningens sida valt att bara svara med ett utdrag från en mängd paragrafer och inte lyssnat på läkarvetenskapen. Läkarkåren är helt enig i denna fråga, man vill ha en TBC-undersökning omgående när nyanlända kommer till landet. Att vår förvaltning har undgått att höra detta från media på senare tid är för oss en gåta. Vi har varit i kontakt med ett flertal läkare och olika sjukhus där svaret är detsamma, gör en TBC-undersökning omgående när de nyanlända kommer hit.

Som forskningen visar så är det vuxna som smittar och då företrädesvis smittar barn. Att barn blir undersökta är bra men det är vuxna som bör undersökas först då de utgör smittkälla. I vissa fall är denna undersökning frivillig och i andra fall tar den för lång tid, och det är denna fördrojning som utgör ett hot mot de som är friska.

Förvaltningens svar tyder på en stor nonchalans mot våra medborgare i Trelleborgs kommun och visar hur lite tid man lagt ner på denna motion. Sverigedemokraterna hyser stor oro för TBC och vill ta vårt ansvar i denna fråga med denna motion. Om det är brist på kunskap eller rent av en ovilja som ligger bakom nämndens svar är oklart, men att detta drabbar våra medborgare är dock klart.

Vi hänvisar till Läkartidningen nr 43 2011 volym 108 samt till all övrig media de senaste månaderna, där finns mycket kunskap för er att inhämta. Då ni tydligen inte använt tiden innan ert svar till att läsa på fakta så använd tiden innan KF till detta så ni ser allvaret i denna fråga.

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte bifalla vår motion.

 

Anita Persson                                 Anita Dewar

 

Helmuth Petersen                           Sebastian Petersen

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.