Reservation rättspsykiatriskt centrum | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation rättspsykiatriskt centrum

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Reservation § 120 Köpeavtal med Region Skåne avseende mark för rättspsykiatriskt centrum inom Mellanköpinge 12:29

Sverigedemokraterna yrkade på att Skånes bästa åkermark, klass 10, ska användas eller bevaras till kommande generationer för att säkra tillgången till mat. I takt med att världens befolkning växer så kommer det krävas allt mer livsmedel för att mätta alla människor. Redan idag är 10-15 procent av Skånes bästa åkermark begravt under asfalt och betong.

Sverigedemokraternas ståndpunkt är att klass 10 åkermark ska lämnas orörd från bebyggelse och asfaltering i största möjliga mån. Vår ståndpunkt är dessutom i linje med Länsstyrelsens riktlinjer. Länsstyrelsen har uttalat sin oro över att det byggs på den bästa åkerjorden vilket även den ideella organisationen ”Den goda jorden” gjort. Länsstyrelsen har gått så långt att de kräver en nollvision för exploatering av värdefull åkermark.

Sverigedemokraterna är långt ifrån ensamma om den här ståndpunkten av Trelleborgs politiska partier. Centerpartiet har exempelvis det inskrivet i sitt partiprogram att åkerjorden ska bevaras för jordbruksdrift. Miljöpartiet har kämpat för samma sak i flera år. Kristdemokraternas riksdagsledamot Otto von Arnold var tydlig i en debattartikel, som publicerades i Trelleborgs Allehanda 27 april, där han fastslog följande ”Genom att kategoriskt vilja bygga på den goda åkermarken och ytterligare minska den odlingsbara ytan gör vi bara våra barn och barnbarn en björntjänst.”

Trots vårt yrkande om att respektera att inte bygga ett rättspsykiatriskt centrum på klass 10 åkermark i Trelleborgs kommun, så valde majoriteten att rekommendera kommunfullmäktige markköp och etablering av denna byggnad på Sveriges bästa åkerjord, Mellanköpinge 12:29.

Vi reserverar oss mot beslutet, samt hyser vår tilltro till kommunfullmäktiges kloka ledamöter, att de har kommande generationer i åtanke, redan år 2012, maj månad, datum 28.

Per Klarberg, Jan Larsson

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.