Reservation parkering stortorget | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation parkering stortorget

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reservation

Tekniska nämnden 2015-04-15

§53 Parkering Stortorget

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att på försök under 1 maj- 30 september 2015 kl. 06.00-14.00 ha halvtimmesparkering för bilar 15-20 platser med P-skiva på Stortorgets västra del onsdagar och lördagar/aftnar

Sverigedemokraterna menar att halvtimmesparkering är för kort tid för att göra ärenden i centrum och föreslog därför entimmes parkering. Vidare föreslogs parkering alla dagar 08-18 utom söndagar, då det förekommer torghandel alla dessa dagar, tillika skulle det då gynna hela centrumhandeln.

Vårt förslag skulle innebära att man inte gynnar någon enskild (torghandlarna) utan även sådant som centrumhandeln, bibliotek och museum.

Det kan också ses som illegal konkurrens att gynna enskilda handlare genom att upplåta särskild parkering åt dessa.

Trelleborg 2015-04-15

För Sverigedemokraterna

Bengt Andersson