Reservation Ökade möjligheter till resande med kollektivtrafik | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation Ökade möjligheter till resande med kollektivtrafik

Kommunstyrelsen 2012-05-09

 

Reservation § 104 Ökade möjligheter till resande med kollektivtrafik gällande orter där befintligt kollektivtrafikutbud får anses undermåligt.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte återuppta busslinje 385 för trafik, med främsta syfte att möjliggöra för skolelever att ta sig till och från skolan. Sedan 385:an lades ner har problemen med närtrafiken i området varit många och stora. Vi ser det som ett elementärt ansvar för kommunen att se till att elever har möjlighet att ta sig till och från skolan på ett tryggt sätt.

Cykelbana finns tyvärr inte heller för någon del av området , varför beslutet håller föräldrar till skolelever ofrivilligt sysselsatta med skolskjutsverksamhet varje dag.

Beslutet strider mot kommunens antagna visioner och policy.

Likaså bör skrivningen i översiktsplanen, att vi skall prioritera arbetet med att skapa trygga skolvägar, av ärlighetskrav snarast ändras.

Det kan inte vara motiverat att skolelever i Trelleborg skall fungera som försökskaniner åt Skånetrafikens ineffektiva och oambitiösa försöksverksamhet med närtrafik.

Sverigedemokraterna finner det anmärkningsvärt att högsta kommunledningen tar som sin uppgift att kämpa för det tagna beslutet.

 

Jan Larsson, Per Klarberg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.