Reservation – Nya föreskrifter om gångbanerenhållning | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation – Nya föreskrifter om gångbanerenhållning

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Reservation

§ 18 Nya föreskrifter om gångbanerenhållning m.m.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot det tagna beslutet att Trelleborgs fastighetsägare skall ansvara för sommar-och vinterväghållning av trottoarer och vissa vägar. Förslaget är ett långtgående, hotfullt och ovänligt dokument ställt mot ekonomiskt och fysiskt svaga fastighetsägare i Trelleborg.

Fastighetsägarna skall ej åläggas att utföra  kommunens uppdrag att ansvara för skötseln av trottoarer i Trelleborg.  Lämpligare är att föra in kommunens skyldigheter i sommar-och vinterpolicin  gällande skötsel av trottoarer, vägar och parkområden. Där det tydligt står att kommunen har ansvaret för renhållning av trottoarer och vägar.

Risken finns annars att en trottoar som har ett antal fastighetsägare och även kommunområde gränsande till trottoaren ej blir rengjorda vid samma tillfälle. Kommer kommunen först lyftes ex. snöplogen då den passerar fastighetsägares trottoar för att därefter sättas ner när man kommer till trottoar med kommunal mark? Detta blir så tokigt att enda möjligheten att inte bli till ett löje för Sveriges kommuner, är att stoppa förslaget i papperskorgen.

 

För Sverigedemokraterna

Leif Roos

Ledamot i kommunfullmäktige.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.