Reservation motion (SD): Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet. | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation motion (SD): Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet.

På KF den 31 oktober fick SD inte gehör för sitt ändringsyrkande i motionen om åldersbestämning av ensamkommande.

S, Mp, C och Söderslättspartiet vill gärna behålla äldre ensamkommande i kommunen, det var ingen nyhet för oss i SD. Att även Liberalerna och Moderaterna gärna behåller ensamkommande som uppgett fel ålder är dock anmärkningsvärt.

Tomma tunnor skramlar mest, så var det med det löftet till sina väljare att de vill skärpa kraven.

Då det finns lagliga vägar och att ett flertal kommuner redan använder sig av att skicka tillbaka de äldre ensamkommande så yrkade SD på att denna metoden  skulle tillämpas även i vår kommun, vi var ensamma om att tycka så.

På grund av det ovan skrivna så reserverar sig SD skarpt mot det fattade beslutet.

 

Helmuth Petersén

Helmuth Petersen SD