Reservation markreserv | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation markreserv

Trelleborg 2011-04-09

Reservation
Kommunstyrelsens möte 2011-04-07
§ 141 Fastställande av förvaltningsorganisationen utifrån beslutad politisk organisation

Vi reserverar oss mot beslutet att flytta ansvaret för kommunens markreserv och annan mark som upplåts externt, från servicenämnden till tekniska nämnden.

Per Klarberg
Jan Larsson
Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.