Reservation Grävningsavgift | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation Grävningsavgift

Reservation.

Tekniska nämndens möte 2012-06-20.

§ 59. Grävningsavgift.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot det tagna beslutet.

Grävningsbestämmelserna är beslutade av förvaltningschefen, vilket vi anser att han inte har befogenhet till, då det varit uppe i nämnden tidigare, utan att det beslutats att de skall gälla i föreslagen form.

Beslutet om grävningsavgift är grundade på nämnda ”grävningsbestämmelser”. Sverigedemokraterna anser att det inte skall tas beslut om delar av grävningsbestämmelserna, utan menar att beslut om grävningsbestämmelser och grävningsavgifter skall beslutas samtidigt.

På lång sikt kommer det beslutade förslaget att åsamka kommunen stora kostnader, samtidigt som kontrollen över kvalitén på gatorna minskar.

Sämre kvalité på gång och cykelvägar kommer att särskilt drabba gamla och handikappade, då  framtida sättningar kan uppträda långt efter garantitidens utgång, och då får åtgärder bekostas av skattekollektivet.

Inkomsten av grävningsavgifterna (enligt exempel 690 000 sek) kommer ej att täcka de åtgärder som behövs att säkerställa kvalitén, ej heller kontroller och dokumentation av grävningar i allmän platsmark.

 

Leif Roos                                     Jan Larsson                                          BengtAndersson

Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.