Reservation – Ge tillbaka mellanmjölken till våra skolbarn | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation – Ge tillbaka mellanmjölken till våra skolbarn

Kommunfullmäktige 2012-10-22

Reservation § 190 

Motion – Ge tillbaka mellanmjölken till våra skolbarn

Motivering 

Det är viktigt att skapa goda matvanor för vår unga generation. Mjölk har alltid varit ett livsmedel med högt näringsvärde, och speciellt bra anpassat för unga individer. Med få undantag kan mjölk motsvara hela närings – och ämnesbehovet hos växande individer.

Många skolbarn finner inte lättmjölken smaklig och konsekvenserna har blivit att många inte dricker mjölk i skolan utan väljer istället vatten till maten. 

Sverigedemokraterna yrkade att

Trelleborgs kommun med omedelbar verkan skulle återuppta serveringen av mellanmjölk till våra skolbarn. Lättmjölken kunde behållas som ett alternativ till de elever som så önskar.

 

Eftersom vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

 

För Sverigedemokraterna

 

____________________________

Per Klarberg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.