Rapport från Kulturnämnden 20110420 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Rapport från Kulturnämnden 20110420

Det var ett ganska långt möte, men det var en hel del diskussioner I allmänhet.

Det började kl 18 med att Kulturskolans chef Michael Norberg presenterade verksamheten, och sedan en snabb rundtur för att titta på lokalerna.

Kl 18.30- 19.30 hade vi Björn Sandberg där som höll föredrag och diskussion om att ”bygga” vårt samhälle på ett annorlunda sätt nu när det är ”nya tider”. Vi kan inte längre fortsätta på den väg man valde på 60 o 70-talet. Vi har helt andra förutsättningar idag. Han kom med boktips och jag i alla fall, fick en hel del aha-upplevelser! Jag kan bistå med mer om någon har intresse.

Efter detta började det ordinarie mötet med 3 st. medborgarförslag där 2 av dem var inlämnade av Gunnar Eriksson, som därmed var inbjuden att prata. Det blev dock inte långvarit då nämnden var ganska överrens med honom. Han ville flytta ”pinnen” som heter ”Halvvägs”, men vi svarade att vi hittar inget bättre ställe att ha den på och det höll Gunnar med om. Han ville också ha någon form av minnesmärke över Axel Pehrsson-Bramstorp, som under en period på 30 och 40-talet var både jordbruksminister och statsminister bl.a. Eftersom han är från Trelleborgstrakten tyckte nämnden också det kunde vara på plats och kommer yrka medel från KS för någon slags minnesmärke.

Inköpen av Bertil Herlow Svenssons 2 skulpturer är ju redan klart så det diskuterade vi inte så mycket.

Delårsbokslut och konsekvensanalys blev det en del diskussioner, men inte några direkta ändringar av förslaget som ligger. Likaså investeringsplanen.

Vi hade en uppdaterad lista på taxor och avgifter. Därtill kom hyror av diverse, såsom musikutrustning osv.

Smyge spelmansstämma beslöts att skickas till KS, då det är KS som har stöttat den med pengar, inte Kulturförvaltningen. Förhoppningsvis ska det kunna bli en i år också, då det kommit upp en del personer som är villiga att jobba på det.

Vi diskuterade placeringen av Bertil Herlow Svenssons skulpturer, men registrerade förslagen endast, tills vi vet mer vad som händer med hamn/tågstation. Det fanns flera förslag, bl.a. föreslog vi att placera ut dem i Parken som ett slags ”konstrunda” i anslutning till museet, typ Moderna museet i Stockholm.

Det beslutades att konstkommitte´n ska fortsätta, med 3 representanter, 1 från varje grupp/block. Så jag fick föreslå mig själv…

Vi har ett par fonder men inte mycket pengar i dem så vi föreslog att inte dela ut något. Den ena måste också vara till en musikstuderande från Trelleborg som studerar piano på Musikhögskolan, och det har vi ingen.

Mycket mer var det inte, ordföranden har bestämt att mötena inte får vara längre än till 21 och vi slutade mötet 3 minuter innan!

Annika Sköldekrans ordinarie ledamot i Kulturnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.