Protokollsanteckning kommunstyrelsen 2008-10-30 § 271 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Protokollsanteckning kommunstyrelsen 2008-10-30 § 271

Kommunstyrelsen 2008-10-30

Logga

Protokollsanteckning § 271

Jag vill uppmana kommundirektören att beakta Sverigedemokraternas tilläggsyrkande i förfrågningsunderlaget, dvs. Sverigedemokraterna yrkar på att den föreslagna utredningen även bör omfatta möjligheten att lägga hamnen utanför centralorten.

Per Klarberg, ledamot

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.