Protokollsanteckning Kämpingevägen | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Protokollsanteckning Kämpingevägen

Trelleborg 2011-04-09

Protokollsanteckning

Kommunstyrelsens möte 2011-04-07
§ 132 Motion 2010:18 – Utveckla Kämpingevägen som turistväg från Fredshög till Västra Infarten

Med tanke på att kustvägen är så naturskön, finns det ett värde i att vägen används, både av trelleborgare och turister. För att eliminera trafikfaran vid vägens anslutning till E6:an, kan det vara värt att undersöka förutsättningarna för att göra sista sträckan av kustvägen enkelriktad, så att endast trafik in mot Trelleborg tillåts. Trafik från Trelleborg kör via den nya Maglarpsrondellen. Med en väl anpassad påkörningsramp för trafik in mot Trelleborg, görs anslutningen trafiksäker.
Därmed tar vi också vara på en del miljövinster, genom kortare bilkörning.

Per Klarberg
Jan Larsson
Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.