Politikerchatt | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Politikerchatt

2008-05-21

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

Angående politikerchatt på kommunens hemsida

Region Skåne har under våren infört en ”medborgardialog via chatt” på prov, där medborgarna kunnat ”chatta” online med politiker. Provet har slagit väl ut.
Medborgare har via Region Skånes hemsida kunnat chatta med politiker direkt. Man har haft möjlighet att kunna följa frågorna samt svaren ”online” via webben.

Mitt förslag är att Trelleborgs kommuns hemsida startar upp en daglig chatt, där medborgarna får ventillera sina frågor till oss politiker online. Kanske mellan kl. 12-14 vardagar?

Jag vill inte låsa min motion med ett exakt schema, men ett förslag är att chatten är temavis vecka för vecka. Dvs. en vecka chattar man med skolnämndens politiker, ett parti/dag. Nästa vecka har chatten ett tekniskt tema, tekniska nämnden osv.

Med anledning av ovanstående text föreslås fullmäktige besluta att:

• Trelleborg kommuns hemsida förses med en ”chatt-sida”, där medborgarna dagligen online kan chatta med en kommunpolitiker.

_______________________________________________________
Per Klarberg
Ledamot för Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommunfullmäktige

Klicka här för att se motionen i sin helhet

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.