Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 7

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Interpellation avseende beslut av principiell beskaffenhet

  Av per.klarberg den 1 november, 2016
  0

  I en inbjudan, sänd till Trelleborgs fastighetsägare, beskriver arbetsmarknadsförvaltningen vilka förmåner kommunen kan erbjuda de fastighetsägare som överlåter lägenheter till ”nya Trelleborgare”, det vill säga nyanlända invandrare.

  Bland annat erbjuder Trelleborgs kommun, till de fastighetsägare som tar emot nyanlända, följande:

  • Kommunen som hyresgäst
  • Garanti för att hyran betalas
  • Ta över lägenheten i befintligt skick
  • Tillsyn och uppföljning
  • Etableringsinsatser till de boende
  • Öppenhet för innovation och andra möjligheter

  Trelleborgs kommun har idag en ansträngd bostadssituation, vilket många Trelleborgs-ungdomar har fått erfara. Saknar ungdomen fast anställning är loppet i det närmaste kört att få en bostad. Det finns exempel på vuxna människor som fortfarande måste bo hemma hos sina föräldrar för att de inte lyckats få någon fast anställning och därigenom en bostad.

  Kommunallagen 3 kap 9 § säger: Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

  Den 25 april 2016 beslutade kommunfullmäktige om en ny policy för bosättning av nyanlända, §77 ”Bosättning av nyanlända”. Den nya policyn går ut på att Trelleborgs kommun kan gå in som ”proprieborgenär” för nyanlända invandrare, detta var ett beslut av principiell beskaffenhet.

  Men anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

  • När fattade kommunfullmäktige beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska vara ”hyresgäst” av de lägenheter som nyanlända flyttar in i?
  • När fattade kommunfullmäktige beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska ta över lägenheter i ”befintligt skick”?

  Om ett allvarligt fel har begåtts, det vill säga att kommunallagen inte har följts och kommunfullmäktige inte har fattat ovanstående beslut av principiell beskaffenhet, så vill jag att kommunstyrelsens ordförande besvarar nedanstående följdfrågor.

  • När fattade arbetsmarknadsnämnden beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska vara ”hyresgäst” av de lägenheter som nyanlända flyttar in i?
  • När fattade arbetsmarknadsnämnden beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska ta över lägenheter i ”befintligt skick”?

  Om ett ännu allvarligare fel har begåtts, det vill säga att kommunallagen inte har följts och inte ens arbetsmarknadsnämnden har fattat ovanstående beslut av principiell beskaffenhet, så vill jag att kommunstyrelsens ordförande besvarar nedanstående följdfrågor.

  • Vilken tjänsteman fattade beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska vara ”hyresgäst” av de lägenheter som nyanlända flyttar in i?
  • Vilken tjänsteman fattade beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska ta över lägenheter i ”befintligt skick”?
  • Om ovanstående beslut av principiell beskaffenhet är tagna av en tjänsteman, vilka åtgärder avser du vidta mot aktuell tjänsteman?

   

  0656591334119_Max

  Per Klarberg (SD)

 • Reservation motion (SD): Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet.

  Av per.klarberg den 1 november, 2016
  0

  På KF den 31 oktober fick SD inte gehör för sitt ändringsyrkande i motionen om åldersbestämning av ensamkommande.

  S, Mp, C och Söderslättspartiet vill gärna behålla äldre ensamkommande i kommunen, det var ingen nyhet för oss i SD. Att även Liberalerna och Moderaterna gärna behåller ensamkommande som uppgett fel ålder är dock anmärkningsvärt.

  Tomma tunnor skramlar mest, så var det med det löftet till sina väljare att de vill skärpa kraven.

  Då det finns lagliga vägar och att ett flertal kommuner redan använder sig av att skicka tillbaka de äldre ensamkommande så yrkade SD på att denna metoden  skulle tillämpas även i vår kommun, vi var ensamma om att tycka så.

  På grund av det ovan skrivna så reserverar sig SD skarpt mot det fattade beslutet.

   

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersen SD

 • Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående bostadsförmåner till nyanlända

  Av per.klarberg den 26 oktober, 2016
  0

  I en inbjudan, sänd till Trelleborgs fastighetsägare, beskriver arbetsmarknadsförvaltningen vilka förmåner kommunen kan erbjuda de fastighetsägare som överlåter lägenheter till ”nya Trelleborgare”, dvs. nyanlända invandrare.

  Bland annat erbjuder Trelleborgs kommun, till de fastighetsägare som tar emot nyanlända, följande:

  • Kommunen som hyresgäst
  • Garanti för att hyran betalas
  • Ta över lägenheten i befintligt skick
  • Tillsyn och uppföljning
  • Etableringsinsatser till de boende
  • Öppenhet för innovation och andra möjligheter

  Trelleborgs kommun har idag en ansträngd bostadssituation, vilket många Trelleborgs-ungdomar har fått erfara. Saknar ungdomen fast anställning är loppet i det närmaste kört att få en bostad. Det finns exempel på vuxna människor som fortfarande måste bo hemma hos sina föräldrar för att de inte lyckats få någon fast anställning och därigenom en bostad.

  Min fråga till Torbjörn Karlsson är enkel.

  Anser du att Trelleborgs kommuns erbjudande till fastighetsägarna enligt ovan underlättar för inrikes födda Trelleborgs-ungdomar att skaffa sin första bostad?

   

  0656591334119_Max

  Per Klarberg (SD)

 • När man tror att saker och ting inte kan bli värre så blir de det!

  Av per.klarberg den 25 oktober, 2016
  0

  Nu vet skammen inga gränser i Trelleborg, när man tror att saker och ting inte kan bli värre så blir de det.

  Det har varit nästan omöjligt för våra ungdomar och övriga medborgare att få en lägenhet under lång tid, nu lär det bli omöjligt.

  Läs här vilka villkor som hyresvärdarna i Trelleborg får av kommunen, det är häpnadsväckande!!!

  Tänk om bara en liten del av denna energin hade lagts på våra egna, på ren svenska är detta för jävligt!!!

  Ursäkta språket men det går inte att kommentera på annat sätt!!!

  Helmuth Petersén

  Oppositionsråd (SD)

  Inbjudan fastighetsägare

  Inbjudan

 • Interpellation angående skadegörelse på boendet för ensamkommande i Beddingestrand

  Av per.klarberg den 21 oktober, 2016
  0

  Interpellation till arbetsmarknadsnämndens ordförande.

  Ett rykte berättar att det förekommit skadegörelse på boendet för ensamkommande i Beddingestrand, Rosengården, en kraftig skadegörelse.

  Vid kontakt med förvaltningschefen på arbetsmarknadsnämnden visar det sig att kostnaden för att åtgärda denna skadegörelse ligger på 346000kr, kostnaden kommer att bäras av kommunen.

  Skattepengar som så väl hade behövts i andra verksamheter, vi har idag till exempel äldre som fått kraftigt försämrade villkor.

  Detta är inte första gången det sker vandalisering och skadegörelse på denna typen av boenden, exemplen under åren är många.

  Vi hade gula villan, Hedmans gård, boendet på Sockenvägen osv osv.

  Detta föranleder till följande frågor:

  Är den senaste samt övriga skadegörelser polisanmälda?

  Om så skett vad har konsekvenserna för förövarna blivit?

  Om inte polisanmälan gjorts, varför?

  Tycker ordföranden att det är acceptabelt att våra skattebetalare skall finansiera detta destruktiva beteende när våra skattepengar behövs på annat håll?

  Vad har samtliga skadegörelser under åren kostat våra skattebetalare?

   

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersén (SD)