Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 7

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Motion: Anställ ingen som vägrar handhälsning med motsatta könet.

  Av per.klarberg den 12 oktober, 2016
  0

  I Sverige är det kutym att män och kvinnor hälsar genom handhälsning förutsatt att man inte är smutsig om händerna eller sjuk.

  I och med massinvandringen av framförallt muslimer har det framkommit i en hel del fall att det finns både män och kvinnor som av religiösa skäl inte vill hälsa genom handhälsning.

  Detta är naturligtvis djupt kränkande för de personer som blir utsatta för detta. Det är naturligtvis inte acceptabelt att invandrare/flyktingar sätter dagordningen för hur män och kvinnor skall hälsa på varandra i Sverige.

  Har man fått förmånen att komma till Sverige och fått ta del av vår frihet och vår välfärd skall man också anpassa sig till en så pass grundläggande sak som hur män och kvinnor hälsar på varandra i Sverige.

  Trelleborgs kommun är en stor arbetsgivare som har många anställda och därför bör kommunen inte ha anställda som vägrar handhälsa på motsatta könet av religiösa eller andra skäl.

  Mot denna bakgrund föreslår Sverigedemokraterna därför kommunfullmäktige besluta:

  -Att Trelleborgs kommun inte anställer personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på motsatta könet genom traditionell handhälsning då detta kan upplevas som kränkande och diskriminerande.

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersén (SD)

 • Motion, antagande av ny policy vid chefsrekrytering

  Av per.klarberg den 9 september, 2016
  0

  Trelleborg 2016-09-08

  Motion till kommunfullmäktige

  Antagande av ny policy vid chefsrekrytering

  Med anledning av den senaste tidens infekterade debatt, då kommundirektören gav två välavlönade chefsposter till politiker utan någon som helst rekrytering, är det uppenbart att Trelleborgs kommun behöver en policy för höga chefstillsättningar.

  Nynäshamns kommunfullmäktige antog i mars 2016 en ny policy som bl.a. säger ”Chefstjänster ska alltid annonseras externt och huvudlinjen ska vara så bred annonsering att största möjliga urval skapas.”

  Nynäshamns kommunstyrelseordförande säger till Trelleborgs Allehanda (2016-09-08) ”Det är väldigt viktigt för oss att säkerställa att de som internrekryteras har blivit utsedda i konkurrens med andra och i transparens. Annars finns risken att blir en diskussion om hur chefen har blivit utsedd
  Det är en klar och tydlig linje som även borde efterföljas av Trelleborgs kommun!

  Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att

  • Kommunstyrelsen ska ta fram en policy för chefstillsättningar där det tydligt framgår att inga höga chefspositioner får tillsättas utan intern/extern annonsering samt rekrytering.
  • Den nya policyn ska godkännas av kommunfullmäktige.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Per Klarberg

  Ledamot i kommunfullmäktige

 • Interpellation, varför exkluderas SD vid intervjuer?

  Av per.klarberg den 9 september, 2016
  0

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

  Den 23 augusti initierade du ett möte för ”intervjuer förvaltningschef serviceförvaltningen”.

  Representanter från samtliga partier utom ett (Sverigedemokraterna) var inbjudna.

  Varför väljer du att exkludera Trelleborgs tredje största parti i denna viktiga process?

  Med vänliga hälsningar

  Per Klarberg

 • Säsongsstart för öppet hus

  Av per.klarberg den 2 augusti, 2016
  0

  Idag den 2/8 öppnar vi vår lokal igen efter sommaruppehållet, därefter öppet varje tisdag mellan 18.00-20.00.
  Nya som gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till Sverigedemokraterna Trelleborg.

  Anita Persson, ordförande SD Trelleborg

 • Yttrande mål 5482-16 ”Bosättning av nyanlända”

  Av per.klarberg den 19 juli, 2016
  0

  Trelleborg 2016-07-19

  Förvaltningsrätten i Malmö

  Box 4522

  203 20 Malmö

  Mål nr. 5482-16
  Domare 107

  Yttrande Mål nr 5482-16

  Jag har givits möjlighet att yttra mig över Trelleborgs kommuns svar på min överklagan i mål nr. 5482-16.

  Trelleborgs kommun anför i sak inget som talar emot min överklagan. Tvärt om.

  Trelleborgs kommun skriver i sitt svar:
  ”Likställighetsprincipen innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga och objektiva skäl för annat. Mot bakgrund av kommunens långtgående skyldigheter att ta emot nyanlända för bosättning, finns det enligt kommunens uppfattning sakliga och objektiva skäl för att särbehandla den grupp av personer som omfattas av bosättningslagen.”

  Ovanstående svar innehåller de mest motsägelsefulla meningar jag någonsin har läst. I mening ett berättar Trelleborgs kommun att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika. I mening två berättar Trelleborgs kommun att kommunmedlemmar inte ska behandlas lika, tvärt om ska de särbehandlas enbart beroende på vilken nationalitet kommunmedlemmarna har.

  Låt mig exemplifiera hur detta kommer att slå olika och hur beslutet gör att alla kommunmedlemmar inte kommer att behandlas lika så som kommunallagen 2 kap 2 § säger att de ska behandlas:

  I kommunen finns det två kommunmedlemmar som har exakt samma livssituation och förutsättningar. Vi kallar medlemmarna för person 1 samt person 2. Gemensamt för båda personerna är att de är 25 år gamla, de har svårt att få tag på en bostad eftersom ingen av dem har en fast inkomst.
  Det som skiljer kommunmedlemmarna åt är att person 1 är svensk medborgare och har stått i bostadskö i 5 år. Person 2 är nyanländ och har aldrig stått i någon bostadskö.

  Om Trelleborgs kommuns beslut vinner laga kraft kommer kommunmedlemmarna i ovanstående scenario inte att behandlas lika. Person 1 kommer fortsättningsvis att stå utan bostad. För person 2 kommer Trelleborgs kommun att gå i borgen för en bostad, dvs. garantera hyresvärden att hyran blir betald och person 2 kommer att få en bostad direkt.
  Det kan knappast anses som ett sakligt eller objektivt skäl att behandla kommunmedlemmar olika enbart beroende på deras nationalitet!

  Jag vidhåller min överklagan och mitt yrkande, att Förvaltningsrätten upphäver Trelleborgs kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 §77 ”Bosättning av nyanlända”.

  Per Klarberg