Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 6

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Interpellation angående representationskostnaderna i Trelleborgs kommun

  Av per.klarberg den 15 december, 2016
  0

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S)

  Aftonbladet har gjort en stor undersökning om representationskostnaderna i Sveriges kommuner, en intressant läsning.

  Tittar vi på våra grannkommuner så ligger Trelleborg väldigt högt, se nedan på summorna.

  Trelleborg: plats 103 med 393 kr per skattebetalare.

  Skurup: plats 210 med 317 kr per skattebetalare.

  Malmö stad: plats 157 med 348 kr per skattebetalare.

  Ystad: plats 192 med 322 kr per skattebetalare.

  Vellinge: plats 168 med 340 kr per skattebetalare.

  Staffanstorp: plats 181 med 330 kr per skattebetalare.

  När kvartetten tog över efter valet 2014 så blev det sagt att politiken skulle bli billigare, det visar sig att så inte blev fallet.

  Representation pratades det inte om men här ser vi tydligt hur mycket mer som spenderas i Trelleborg än i våra närliggande kommuner.

  Det är märkligt att vi ligger så pass högt när ekonomin i kommunen är så pressad.

  Att vi ligger på plats 103 är föga smickrande!!! Det är skattepengar det handlar om och de skall hanteras varsamt.

  Min frågor är:

  Hur kan det komma sig att vi ligger så högt i denna undersökning?

  Tänker kommunalrådet initiera en utredning av vad som gått fel?

  Är det allmänt slöseri av skattepengar eller är det nonchalans?

  Helmuth Petersén

   

  Helmuth Petersen SD

   

 • Interpellation representation

  Av per.klarberg den 12 december, 2016
  0

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

  Aftonbladet har gjort en stor undersökning om representationskostnaderna i Sveriges kommuner, en intressant läsning.

  Tittar vi på våra grannkommuner så ligger Trelleborg väldigt högt, se nedan på summorna.

  Trelleborg: plats 103 med 393 kr per skattebetalare.

  Skurup: plats 210 med 317 kr per skattebetalare.

  Malmö stad: plats 157 med 348 kr per skattebetalare.

  Ystad: plats 192 med 322 kr per skattebetalare.

  Vellinge: plats 168 med 340 kr per skattebetalare.

  Staffanstorp: plats 181 med 330 kr per skattebetalare.

  När kvartetten tog över efter valet 2014 så blev det sagt att politiken skulle bli billigare, det visar sig att så inte blev fallet.

  Representation pratades det inte om men här ser vi tydligt hur mycket mer som spenderas i Trelleborg än i våra närliggande kommuner.

  Det är märkligt att vi ligger så pass högt när ekonomin i kommunen är så pressad.

  Att vi ligger på plats 103 är föga smickrande!!! Det är skattepengar det handlar om och de skall hanteras varsamt.

  Min frågor är:

  Hur kan det komma sig att vi ligger så högt i denna undersökning?

  Tänker kommunalrådet initiera en utredning av vad som gått fel?

  Är det allmänt slöseri av skattepengar eller är det nonchalans

  Helmuth Petersen SD

 • Debattartikel: ”Vi läste din debattartikel och blev positivt överraskade”

  Av per.klarberg den 6 december, 2016
  0

  Svar till Ib Rundqvist (MUF) (TA den 24 november). Den ansvarsfulla invandringspolitik du efterfrågar, är vad vi Sverigedemokrater konsekvent efterfrågat och arbetat för i många år. Men gång på gång har vi blivit motarbetade och förlöjligade av övriga partier, inte minst av ditt eget moderparti, Moderaterna.

  Precis som du tycker vi det är ansvarslöst och olyckligt att regeringen uttryckt att de nuvarande mer strikta asyllagarna enbart är temporära.

  Därför försökte vårt parti, när vår budget fallit, att få till ett regeringsskifte genom att rösta på ditt moderpartis budget. Tyvärr tyckte övriga partier i Alliansen inte likadant, utan valde att försätta sig i opposition i stället för att ta ansvar för Sverige.

  Vi instämmer i ditt resonemang om att nyanlända inte omedelbart ska få full tillgång till vårt välfärdssystem, utan i stället ska kvalificera sig till denna genom att först ha bidragit till exempel med skatt genom arbete. Vi har till och med lagt förslag i frågan, dock än så länge utan medhåll från varken ditt ungdomsförbund eller moderparti.

  Det olyckliga i att varken föregående moderatledda eller den nuvarande rödgröna regeringen ökat bidragen till UNHCR instämmer vi i till fullo. Men vi tror att du blir glad om du läser vår budget. Vi satsar nämligen mycket mer än ditt moderparti på UNHCR för de kommande fyra åren; pengar som verkligen kommer hjälpa de behövande, precis som du efterlyser.

  Trots att du i stora delar har helt rätt i ditt debattinlägg, finns det en stor miss som vi vill uppmärksamma dig på: du skriver att du till skillnad från SD vill utöka kvotflyktingsystemet. Vi har full förståelse för att det ibland kan vara svårt att hänga med i alla partiers politik – vi vet ju båda hur snabbt vissa partier svänger. Men i denna fråga har SD länge varit tydliga; vi vill utöka andelen kvotflyktingar för att, precis som du, hjälpa de verkligt nödställda.

  Så, nu när det lilla missförståndet är utrett vill vi komma till den verkliga anledningen till att vi skriver detta genmäle. Vi vet – oavsett hur välmenande din text är – att folk kommer ta illa vid sig; de kommer säkerligen kalla dig rasist, fascist eller än värre. Vi har kämpat för de här frågorna i åratal och ständigt blivit motarbetade av allt från etablissemanget, medierna och kultureliten – ja, även ditt moderparti har dömt ut våra åsikter som omänskliga och populistiska. Därför vill vi välkomna dig och andra som tycker som du till SDU Ungsvenskarna Trelleborg. Här kan du vara med och kämpa för dina övertygelser tillsammans med andra ungdomar som likt du känner oro över den ansvarslösa invandringen, utan att behöva känna osäkerhet över om ditt förbund eller parti återigen ska kovända i frågan.

  Emelie Karlsson, SDU: Ungsvenskarna Trelleborg

  Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2016-12-06

 • Motion Få Migrationsverket att göra rätt för sig

  Av per.klarberg den 11 november, 2016
  0

  Att betala och göra rätt för sig är helt normalt för de flesta människor och företag som är ärliga och hederliga. Tyvärr finns det personer och företag som agerar ohederligt, men som tur är finns det medel att även få dessa att göra rätt för sig.

  Det kan till och med gå så långt att vissa ärenden drivs som rättsprocesser.

  Tyvärr har det visat sig att Migrationsverket har svårt att betala för sig till Trelleborgs kommun, i september var de skyldiga kommunen 133 miljoner kronor.

  133 miljoner som kommunen får ligga ute med vilket verkligen inte är acceptabelt.

  Kostnaden har med mottagandet av nyanlända att göra vilket SD har motsatt sig hela tiden. Detta är en skuld som inte funnits om Sverigedemokratisk politik förts.

  Då vi har svårt att få in pengarna från Migrationsverket och att de stryker summor som kommunen skäligen säger sig ha rätt till så måste sanktioner vidtagas, dessutom måste Kommunallagen beaktas gällande likabehandling.

  Har vi en kommuninnevånare som inte betalar vatten eller i de fall invånaren har el från kommunen så utdelas det en straffavgift, avgiften kallas för påminnelseavgift eller ränta.

  Detta ses som ett helt naturligt förfarande.

  Därför yrkar Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommun:

  Att Trelleborgs kommun i fortsättningen använder samma sanktioneringsmöjligheter gentemot Migrationsverket gällande sena betalningar som används i övrigt av kommunen.

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersen (SD)

   

 • Reservation – Utredning avseende överträdelse av plan-bygglagen inom fastigheten Innerstaden 6:1

  Av per.klarberg den 4 november, 2016
  0

  Reservation

  Samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-03

  • 201 Utredning avseende överträdelse av plan-bygglagen inom fastigheten Innerstaden 6:1 – BMK-2015-1789

   

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att utge en byggsanktionsavgift på 534 479 kronor till Trafikverket, för påbörjad byggnation utan startbesked.

  Det måste vara allmänt känt att Pågatågstrafiken skulle komma till Trelleborg den 13 december 2015. Personal från Trelleborgs kommun, genom personal från Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen ingick då i projektgruppen för utbyggnad av Centralstationen. Här borde informerats om de tillstånd, som behövdes för utbyggnaden, vilket inte gjordes.

  När det uppdagades att bygglov behövdes för cykelskärmtaken, söktes detta den 4 september 2015 och startbesked beviljades den 13 november 2015, en onödigt lång handläggningstid enligt vår mening.

  Därför anser vi att ingen byggsanktionsavgift skall utges till Trafikverket, då de bara följt det som beslutades på projektmötena och handlat i god tro. Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte anses utan skuld till den överträdelse som blev resultatet.

  Detta är ju för övrigt ingen bra start på framtida samarbete av en ny ringväg.

  Trelleborg 2016-11-03

  För Sverigedemokraterna

  Bengt_Andersson

  Bengt Andersson