Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 4

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Reservation – Bygglov för moské vid Böckaregatan

  Av per.klarberg den 9 mars, 2017
  0

  Reservation

  Samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-07

  • 75 Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 9 år för ändrad användning från lager till föreningslokal på fastigheten Gjutaren 6

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att bevilja tidsbegränsat bygglov i 3 år till och med 2020-03-01.

  Det hade inkommit många yttranden, både från rågrannar, fastighetsägare i området och boende i området, där många framförde en oro för den verksamhet som skulle bedrivas i Gjutaren 6. Anledningen var både rädsla för verksamheten, eventuellt sjunkande fastighetspriser och trafiksituationen.

  Debatten i nämnden kom mest att handla om de som skulle bedriva verksamhet än om lämpligheten att ha en samlingslokal i Gjutaren 6. Av den debatten framgick det att, enligt mitt förmenande, inte alla kommunmedlemmar behandlas lika i detta ärende.

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot detta beslut, då vi anser att hänsyn inte tas till boende i området och att alla kommunmedlemmar inte behandlas lika.

   

  Trelleborg 2017-03-07

  För Sverigedemokraterna

  Bengt Andersson

 • Interpellation: Kommunen vill spara – dementa får äta filmjölk

  Av per.klarberg den 22 december, 2016
  0

  Än en gång så hamnar Trelleborgs kommun i skamvrån, inte oväntat är det våra äldre som än en gång drabbas.

  Jag fick en chock när jag tittade på SVT:s nyheter och fick se hur dementa på Östergården i Trelleborg behandlas, skrämmande vad som visades.

  Istället för att följa den givna matsedeln så serveras där gröt, filmjölk, blandsaft, hönökaka osv osv.

  Allt detta till samma pris som en riktig måltid!

  Om det gällt flyktingar och ensamkommande  hade det aldrig varit aktuellt med besparingar på dessa, nu är det våra äldre och då går det bra.

  Lennart Höckert nämner att det är stort matsvinn, jag har sett med egna ögon hur ensamkommande kastat mat ut på golvet när det inte passat de ensamkommande.

  Är inte det också matsvinn?

  Detta är ett försök sägs det, är det dags för ättestupet också?

  Nej, här skall ordföranden skämmas ordentligt, detta är inte acceptabelt!

  Jag har följande frågor till ordföranden:

   

  -Är detta socialdemokraternas nya politik att spara endast på våra äldre?

  -Tycker ordföranden att det är rimligt att ta 43kr för gröt och saftsås?

  -Är det en enig nämnd som fattat detta beslutet om försöksverksamhet på Östergården eller är det ett tjänstemannabeslut?

  -Tycker du att det är rätt att flyktingar och ensamkommande får vällagad mat mot att våra äldre skall utsättas för detta vidriga experiment?

  -Är det på grund av att våra äldre är uppfostrade i den ”gamla skolan” som ni vågar göra detta mot dem och inte mot de andra grupperna som är kända för att protestera högljutt om inte deras mat är bra?

  -Förstår du själv att detta inte är rätt?

   

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersén

  Oppositionsråd (SD)

 • Interpellation avseende (s)vikna vallöften

  Av per.klarberg den 21 december, 2016
  0

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

  Inför valet 2014 gick du och socialdemokraterna ut med en för alla viktig fråga, att återställa akutmottagningens tider på vårt lasarett.
  Det hette att om ni tog makten i Region Skåne skulle akutmottagningens öppettider vara prioritet ett, ni fick makten men ännu har inget hänt.
  Det är mer än två år sedan Torbjörn!
  På ett stort möte i Stadsparken i maj månad år(2016) så lovade Du oss trelleborgare att palliativa mottagningen skulle öppna igen den 1 september, ännu har inget hänt.

  Sverigedemokraterna var det enda partiet som var emot en utredning av palliativas flytt till Malmö, socialdemokraterna var för denna utredning.

  I trelleborgarnas ögon ännu en försämring av Trelleborgs lasarett!

  Fram till nu den 21 december har ingenting hänt, mottagningen har ännu inte öppnat. I en debattartikel så skriver KRYH:s ordförande att mottagningen skall öppna innan första kvartalet 2017, i en tidningsartikel en månad senare så säger hon att palliativa skall öppna under första kvartalet 2017. Genom att ändra ordet innan till under så ger hon de styrande i Region Skåne ytterligare tre månaders respit. Situationen har förvärrats än mer på grund av att Malmös hospice lagt ner en avdelning.

  Fram till dags dato har 22 kompetenta sköterskor sökt jobben på palliativa men inget har ännu hänt.

  Varför?

  Detta är två allvarliga fall av direkt falska löften och i båda fallen är du Torbjörn Karlsson inblandad, du är trots allt kommunstyrelsens ordförande och detta beteendet är inte acceptabelt.

  Ni gör allt för att få makten och genom att använda direkta lögner så får ni den, när ni väl fått den så stoppar ni huvudet i sanden och låtsas som om problemen inte finns.

  Jag har följande frågor:

  • Varför har du, Torbjörn, inte svarat på mina artiklar i Trelleborgs Allehanda när jag önskat få svar från dig?
  • Var detta en medveten taktik från er med dessa tomma löften?
  • När tänker ni uppfylla era löften gällande akuten och palliativa?
  • Är du medveten om att medborgarna är irriterade över ert beteende?
  • Tänker sossarna ta till ännu fler lögner inför valet 2018 för att fortsätta vid makten?
  • Att ni på grund av dessa löften(lögner) har tappat mycket förtroende hos trelleborgarna är ni väl medvetna om, eller?

   

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersen (SD)

   

   

 • Löftena har svikits

  Av per.klarberg den 16 december, 2016
  0

  För snart två veckor sedan skrev jag en debattartikel om sossarnas brutna vallöften, artikeln avslutades med en liten uppmaning till Torbjörn Karlsson( S) att lämna ett svar till oss Trelleborgare om varför inget händer i dessa frågor.

  Att öppna akuten till dygnsöppet var sossarnas stora valfråga i Trelleborg, förutsatt att de tog makten i Region Skåne. De fick makten men ännu har inget hänt efter mer än två år.

  Den palliativa mottagningen skulle öppnas den 1 september 2016, detta utlovades av Torbjörn Karlsson på ett möte i Stadsparken i maj detta året tillsammans med sossarnas ordförande i KRYH. Den har ännu ej öppnat, ännu ett brutet löfte!

  Sossarna i Trelleborg har själva förvandlat en regionfråga till en kommunalfråga, då har de ansvaret för att se till att löftena blir uppfyllda.

  Att gömma sig och stoppa huvudet i sanden duger inte, ett löfte är ett löfte.

  Nu styr sossarna i Region Skåne inte med sin egen budget, detta är dock ingen ursäkt. Ett löfte är ett löfte!

  Nu ställer jag frågan igen, kan du Torbjörn svara våra medborgare på när akuten och palliativa öppnar igen?

  Det duger inte med att gömma sig utan informera nu våra medborgare om vad du/ni tänker göra!

  Jag har hittat ett gammalt ordspråk som direkt kan förknippas med era så kallade löften, Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja.

  Helmuth Petersén (SD)

  Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2016-12-16

 • Interpellation angående representationskostnaderna i Trelleborgs kommun

  Av per.klarberg den 15 december, 2016
  0

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S)

  Aftonbladet har gjort en stor undersökning om representationskostnaderna i Sveriges kommuner, en intressant läsning.

  Tittar vi på våra grannkommuner så ligger Trelleborg väldigt högt, se nedan på summorna.

  Trelleborg: plats 103 med 393 kr per skattebetalare.

  Skurup: plats 210 med 317 kr per skattebetalare.

  Malmö stad: plats 157 med 348 kr per skattebetalare.

  Ystad: plats 192 med 322 kr per skattebetalare.

  Vellinge: plats 168 med 340 kr per skattebetalare.

  Staffanstorp: plats 181 med 330 kr per skattebetalare.

  När kvartetten tog över efter valet 2014 så blev det sagt att politiken skulle bli billigare, det visar sig att så inte blev fallet.

  Representation pratades det inte om men här ser vi tydligt hur mycket mer som spenderas i Trelleborg än i våra närliggande kommuner.

  Det är märkligt att vi ligger så pass högt när ekonomin i kommunen är så pressad.

  Att vi ligger på plats 103 är föga smickrande!!! Det är skattepengar det handlar om och de skall hanteras varsamt.

  Min frågor är:

  Hur kan det komma sig att vi ligger så högt i denna undersökning?

  Tänker kommunalrådet initiera en utredning av vad som gått fel?

  Är det allmänt slöseri av skattepengar eller är det nonchalans?

  Helmuth Petersén

   

  Helmuth Petersen SD