Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 4

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2020

  Av anitapersson den 29 januari, 2020
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Yttrande gällande: PLANPROGRAM ÖSTRA INFARTEN, ÖSTRA HAMNINFARTEN

  Av per.klarberg den 12 augusti, 2018
  0

  För att Trelleborg skall få ett fungerande trafikflöde i stadens centrala delar, måste delarna Hesekillegatan – Östra infarten och Östervångsvägen – Östra infarten tas med i planprogrammet.

  Anledningen till detta är att, för att kunna minska trafikflödet på Hedvägen och de centrala delarna i Trelleborg måste trafikanterna få möjligheten att nå Östra infarten så fort som möjligt, i stället för att åka ner mot centrala delarna, Hamngatan och Strandgatan, för att ta sig ut eller in i staden.

  Vidare skulle det underlätta för de utryckningsfordon, som skall till och från de östra centrala delarna. Detta är av yttersta vikt när Trygghetens hus färdigställs.

  I det fall Östervångsvägen, i planeringen, skall passera under järnvägen, bör också en provisorisk anslutning till Östra infarten tas med i planerna, då det är ovisst när en järnvägsbro kommer att färdigställas.

  Planerad anslutning till Hesekillegatan genom Kyrkoköpinge by är inte lämpad för tyngre och skrymmande fordon             och bör därför läggas väster om ”Länkarnas hus ”där också en infart till fjärrvärmeverket bör ingå i planerna. Detta skulle innebära att tung trafik till fjärrvärmeverket inte skulle behöva passera flera bostadsområden.

  Sverigedemokraterna vill att dessa delar skall ingå i planarbetet, för att möjliggöra att en fullt fungerande ringväg kommer till stånd snarast möjligt.

  För Sverigedemokraterna

  Trelleborg 2018-08-10

  Ken Karlsson

  Bengt Andersson

 • SD Trelleborgs aktiviteter inför valet i september

  Av per.klarberg den 8 augusti, 2018
  0

  Lördag 11 augusti. Torgmöte på Algatan i Trelleborg kl 10-14

  Lördag 18 augusti. Anderslövs marknad hela dagen, håll utkik efter vårt marknadstält

  Fredag 31 augusti. Jimmie Åkesson håller tal i Trelleborg kl 14:00-15:00, plats: Parken, utomhusscenen

  Lördag 1 september. Hamnens dag, SD Trelleborg finns på plats

  Lördag 8 september. Torgmöte på Algatan i Trelleborg kl 10-14

  Söndag 9 september. Valdagen #SD2018 Sverigedemokraterna blir största parti i Trelleborg, region Skåne samt riksdagsvalet

 • Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Trelleborg

  Av per.klarberg den 17 oktober, 2017
  0

  Trelleborgshem har en alldeles för lång bostadskö och med dagens byggtakt ser denna kö ut att bestå under överskådlig tid. Nu har Trelleborgs kommun även tvingats på en stor mängd nyanlända genom den så kallade bosättningslagen, denna situation gör att bostadskön blir än längre.

  I Staffanstorp har man löst bostadsproblemet för nyanlända vuxna och ensamkommande genom att låta dem bo i enklare boenden. Kommunen har köpt in sex husvagnar och i varje husvagn bor två personer. De nyanlända kommer att bo i dessa husvagnar tills de finner sig en egen bostad. Ingen behöver bo på hotell eller i andra boenden. Kommunen behöver inte köpa in lägenheter eller ägna sig åt inhyrning av lägenheter till skampriser. De nyanlända får ett tak över huvudet och kostnaderna hålls nere.

  Detta är en mycket mer hållbar lösning än de lösningar vi har sett i Trelleborg. Samtidigt ger det de nyanlända en verklighetsförankrad bild av tillståndet i Sverige. Det finns brist på bostäder och resurserna är inte oändliga i Sverige och i Trelleborg. Det sänder också en viktig signal till nyanlända, Trelleborgs kommun delar inte ut lägenheter och hus till de nyanlända på hårt arbetande Trelleborgares bekostnad. De nyanlända lär sig både mer om den svenska bostadsmarknaden och svenska värderingar.

  Staffanstorpsmodellen är mycket mer hållbar än den nuvarande Trelleborgsmodellen som går ut på att kostnaderna för mottagning av nyanlända vänjer sig vid det faktum, att hårt arbetande skattebetalare kommer att betala deras bostäder och försörja dem på alla möjliga sätt och för all framtid.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på

  -Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa Staffanstorpslösningen på bostadsbristen för nyanlända i Trelleborg

  -Att ge berörda förvaltningar i uppdrag att i enlighet med utredningsförslag, implementera ”Staffanstorpsmodellen” i Trelleborgs kommun.

   

  Helmuth Petersén (SD), oppositionsråd