Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 114

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Trelleborg 2007-03-20

  Av Admin den 2 april, 2007
  0
  0

  Trelleborg 2007-03-20

  Interpellation till Skolnämndens ordförande Bengt Gunnarsson

  På skolnämndens sammanträde 2007-03-20 vägrade förvaltningschefen Barbro Melander att svara på mina frågor ang. ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor”.
  Nu får Du istället, som Skolnämndens ordförande, uppgiften att svara på de frågor som Barbro Melander vägrade svara på och vad hon egentligen menar i sin åtgärdsplan. Lycka till.

  1. På sidan 12 i ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor” står följande att läsa: ”I kommunalvalet september 2006 fick Sverigedemokraterna många röster i Trelleborg och vilka konsekvenser det kommer att få för kommunen är svårt att säga i nuläget.”

  -Vad menas med ovanstående text och vilka är de ev. konsekvenser som befaras?

  2. På sidan 12 i ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor” står följande att läsa: ”Det är nu extra viktigt att värdegrundsarbetet står högt på agendan i skolan eftersom det trots allt är föräldrar till våra elever som visat sitt missnöje med dagens invandrarpolitik och därför sympatiserar med Sverigedemokraterna.”

  -Vad menas med ovanstående text? Menar förvaltningschefen att elever som har föräldrar som sympatiserar med Sverigedemokraterna inte har samma värdegrund som övriga elever?

  Per Klarberg, ledamot i kommunfullmäktige samt skolnämnden

 • Sverigedemokraterna är va

  Av Admin den 2 april, 2007
  0
  0

  Sverigedemokraterna är valets stora vinnare. Att vi kommer in i riksdagen 2010 är till och med de mest skeptiska statsvetarna överens om. Inget annat parti än Sd upplever en positiv medlemstillökning året efter ett valår. Fastän vi inte bedriver någon ”aktiv” värvningskampanj, kan man utrycka det som så här: Andra gör jobbet åt oss! Invandringen till Sverige var 2006 den högsta sedan SCB började med sina mätningar. Hälften av alla irakier som kommer till Europa väljer att bege sig till Sverige och i dagsläget finns det drygt 80.000 irakier i Sverige. De borgerliga har konkret visat vad det betyder med dem som regeringsansvariga. En statsminister som tycker att ”ursvenskt är bara barbariet” samt S ledaren Mona Sahlin som anser att ”midsommarafton är töntigt”. Behovet av ett invandringskritiskt parti har aldrig varit större än nu!

  En övergripande fråga för Trelleborg är demokratifrågan. Den utgör vägvisare och måttstock för alla underliggande frågor. Därvid måste vi arbeta och lyckas. Sd har starkt bidragit till att det gamla odemokratiska och maktfullkomliga kommunala styret i Trelleborg havererade. Vi skall dock inte sätta oss med armarna i kors och tro att slaget är vunnet. Vi måste fortsättningsvis bevaka hur det nya styret hanterar demokrati- och medborgarrättsfrågan i praktiken. Kvar sitter en hel organisation med tjänstemän som är inkörda i det gamla systemet. De är inte skolade i att lyssna på medborgarna i olika problemfrågor. Här har den högsta politiska ledningen ett stort ansvar att en förändring kommer till stånd. Tjänstemännen, förvaltningarna och den politiska ledningen skall inte gå hand i hand i jakten på medborgarnas rättigheter. Få kommuner har så många konflikter med sina kommuninvånare som Trelleborg. En attitydförändring är nödvändig. Det handlar om att återinföra medborgarnas förtroende för politiker. Det uppnår man inte genom att förvägra medborgarna helt legitima och moraliska rättigheter. Sd kommer att arbeta för att byta ut det krasst juridiska maktspråket mot dialog och ansvarstagande.

  Den högsta politiska ledningen måste arbeta med att vända tjänstemannakårens och vissa förvaltningars agerande och införa mer etik och moral vid beslutsfattandet. En organisation som är skolad i år av odemokratiskt maktspråk går inte att omskola på ett par månader. Men det värsta scenariot är att den nya politiska ledningen accepterar den gällande inställningen även för framtiden. Då har vi permanentat ett politiker- och samhällsförakt som kommer att genomsyra hela kommunen. Arbetet med att vända denna inställning, och hur pass bra det lyckas, är nyckeln till svaret på huruvida alliansen kommer att lyckas. Misslyckas de i dessa demokratifrågor står socialdemokraterna där, visserligen med lik i lasten och en ny kapten, men beredda att åter ta över styret. Sd kommer att stötta dem som visar störst hänsyn, moral och ansvar gentemot trelleborgarna.

  Sd vill arbeta för att balans uppnås mellan utförsäljningarna och underhållet på ägda objekt. Viss utförsäljning kan vara motiverad. Särskilt i den nuvarande situationen, när misskötseln kommit i dagen på ett brutalt sätt, på mer än ett område. Att komma ifatt med underhållsarbetet på byggnader och rörsystem kommer att vara en kostsam procedur. Gamla synder skall nu betalas på orimligt kort tid, och därför måste viss utförsäljning anses som godtagbar om kommunkassan skall orka med.

  Upphandlingarna är en annan sak som måste förbättras. Det måste skötas på ett sätt som garanterar alla samma villkor, och inga ”extraupplysningar” till favoriterna. Ett sorgebarn i Trelleborg är bristen på övergripande och långsiktig planering. E6:an, ringvägen och Pågatågen är tragiska lysande exempel. Maskinerna står och brummar på vår trappa, men den nya ledningen vågar inte öppna dörren för de vet inte vad de skall beställa. Att gnälla på den gamla ledningen är visserligen motiverat men föga fruktgivande. Här måste arbetet snabbas upp radikalt om inte allt för mycket skattepengar skall hamna i sjön.

 • Valflygbladet 2006

  Av Admin den 2 april, 2007
  0
  0

  Framsida

  Baksida