Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 112

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Angående entledigande av tekniska nämndens ordförande

  Av Admin den 25 juli, 2007
  0
  0

  Trelleborg 2007-07-24

  Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

  angående entledigande av tekniska nämndens ordförande

  Den 24/7 lämnade undertecknande in nedanstående skrivelse där vi kräver att tekniska nämndens ordförande Eric Samuelson ställer sin plats till förfogande.

  Till
  Tekniska nämnden
  Kommunstyrelsen
  Gruppledaren för Trelleborgsalliansen

  Det i särklass viktigaste beslutet tekniska nämnden har att fatta under 2007 är tillsättandet av en ny chef för Kommunal Teknik i Trelleborg. Den som utses till jobbet skall under många år framöver ha ansvaret för verksamheten inom KT. Med tanke på de stora problem som idag finns ackumulerade inom KT:s olika verksamhetsområden, är det av största vikt att den nya chefen har kompetens som motsvarar uppgiftens krav.
  När tjänsten utannonserades sökte ett 20-tal, och av dem plockades 4 ut. Dessa 4 blev sedan intervjuade av representanter från Alliansen, Socialdemokraterna, kommundirektören och avd. chefer på KT. Sverigedemokraterna som är representerade i tekniska nämnden, och därmed skall delta i beslutet, fick ingen tillåtelse av nämndens ordförande Eric Samuelson att tillgodogöra sig information om de sökande. Detta trots att vi framtvingade ett personligt möte med Samuelson för att förklara vår ståndpunkt.
  Efter visst besvär lyckades vi dock få ut handlingarna via andra kanaler, som inte kunde kontrolleras av Samuelson.
  Enligt Samuelson begränsar sig Sd:s rätt i nämnden till att utan tillgång till adekvat information rösta på Alliansens förslag. Vi delar inte denna uppfattning, varken nu eller i framtiden, och vi har våra väljares fullmakt att agera för en annan dagordning, som innefattar demokrati och har trelleborgarnas bästa för ögonen.
  En gammeldags besserwisserattityd hör inte hemma i en modern demokratisk nämndsorganisation. Med stor säkerhet nås det bästa resultatet med en öppen hantering av frågorna. Alltså raka motsatsen till de metoder den sittande ordföranden förespråkar. Ordföranden i en så dyr och viktig nämnd måste visa ansvar och omdöme gentemot nämndens ledamöter, om de skall ha någon möjlighet att utföra sitt arbete. Maktmissbruk och egennytta måste motarbetas. Därför kräver vi två saker:

  För det första att vi får en intervju med var och en av de 4 nominerade personerna.

  För det andra kräver vi med hänvisning till ovanstående, att tekniska nämndens ordförande Eric Samuelson ställer sin plats till förfogande, till förmån för en lämplig kandidat.

  Leif Roos
  ledamot tekniska nämnden

  Jan Larsson
  ersättare tekniska nämnden

  Om tekniska nämndens ordförande Eric Samuelson inte har lämnat sin plats till förfogande när denna motion behandlas i kommunfullmäktige, föreslår vi fullmäktige, men anledning av ovanstående skrivelse, besluta att:

  • Med omedelbar verkan entlediga Eric Samuelson från uppdraget som tekniska nämndens ordförande.

  ___________________________________________________________
  Leif Roos, ledamot i Trelleborgs kommunfullmäktige samt tekniska nämnden

  ____________________________________________________________
  Jan Larsson, ledamot i Trelleborgs kommunfullmäktige samt ersättare tekniska nämnden

 • Angående ny chef för Kommunal Teknik

  Av Admin den 25 juli, 2007
  0
  0

  Trelleborg 2007-07-24

  Till
  Tekniska nämnden
  Kommunstyrelsen
  Gruppledaren för Trelleborgsalliansen

  Det i särklass viktigaste beslutet tekniska nämnden har att fatta under 2007 är tillsättandet av en ny chef för Kommunal Teknik i Trelleborg. Den som utses till jobbet skall under många år framöver ha ansvaret för verksamheten inom KT. Med tanke på de stora problem som idag finns ackumulerade inom KT:s olika verksamhetsområden, är det av största vikt att den nya chefen har kompetens som motsvarar uppgiftens krav.
  När tjänsten utannonserades sökte ett 20-tal, och av dem plockades 4 ut. Dessa 4 blev sedan intervjuade av representanter från Alliansen, Socialdemokraterna, kommundirektören och avd. chefer på KT. Sverigedemokraterna som är representerade i tekniska nämnden, och därmed skall delta i beslutet, fick ingen tillåtelse av nämndens ordförande Eric Samuelson att tillgodogöra sig information om de sökande. Detta trots att vi framtvingade ett personligt möte med Samuelson för att förklara vår ståndpunkt.
  Efter visst besvär lyckades vi dock få ut handlingarna via andra kanaler, som inte kunde kontrolleras av Samuelson.
  Enligt Samuelson begränsar sig Sd:s rätt i nämnden till att utan tillgång till adekvat information rösta på Alliansens förslag. Vi delar inte denna uppfattning, varken nu eller i framtiden, och vi har våra väljares fullmakt att agera för en annan dagordning, som innefattar demokrati och har trelleborgarnas bästa för ögonen.
  En gammeldags besserwisserattityd hör inte hemma i en modern demokratisk nämndsorganisation. Med stor säkerhet nås det bästa resultatet med en öppen hantering av frågorna. Alltså raka motsatsen till de metoder den sittande ordföranden förespråkar. Ordföranden i en så dyr och viktig nämnd måste visa ansvar och omdöme gentemot nämndens ledamöter, om de skall ha någon möjlighet att utföra sitt arbete. Maktmissbruk och egennytta måste motarbetas. Därför kräver vi två saker:

  För det första att vi får en intervju med var och en av de 4 nominerade personerna.

  För det andra kräver vi med hänvisning till ovanstående, att tekniska nämndens ordförande Eric Samuelson ställer sin plats till förfogande, till förmån för en lämplig kandidat.

  _________________________________________

  Leif Roos
  ledamot tekniska nämnden

  _________________________________________
  Jan Larsson
  ersättare tekniska nämnden

  Sverigedemokraterna Trelleborg

 • Ingen försening av motorvägsbygget.

  Av Admin den 3 juli, 2007
  0
  0

  Lugn trelleborgare, gå inte på tidningarnas skriverier och vissa politiska finter i frågan om E6:ans utbyggnad. Tjuriga och långsinta politiker gynnar inte lösning och genomförande av projektet. En långsiktig och visionär inställning gynnar mer Trelleborgs infrastrukturella framtid.
  Trelleborgsalliansen har spridit oro bland trelleborgarna, genom att påstå att det nu tagna beslutet kommer att försena motorvägsbygget. Detta är ren lögn, och det visste socialdemokraterna redan vid kf-mötet, och vi har senare fått det bekräftat. Vi har fått entydig information från tjänstemännen på Vägverket att byggstart sker som planerat nästa år. Därmed är vi övertygade om att det var det bästa förslaget som blev klubbat. Hade vi tagit ett beslut att bygga motorväg till Maglarpsrondellen, hade vi sedan inte kunnat ansluta ringvägen söder om Skegrie, vilket de flesta tycker är den bästa lösningen.
  Vår inställning är att infrastrukturproblemet inte handlar om vad som händer i västra delen av Trelleborg utan hur vi löser trafiken till och från hamnen samt den ökande pendlartrafiken från öster.
  Hamnen planerar för utbyggnad av nya färjelägen sydost från nuvarande hamn. Om 5-8 år skall hamnen laddas med fordon österifrån. Inom parentes förstår vi inte varför inte hamnchefen är med i diskussionen om ringväg och västra infarten, och får möjlighet att presentera sina 5-och 10-årsplaner. Även banverkets planer måste på ett mer konkret sätt presenteras.
  Eftersom trafiken till hamnen skall komma österifrån, blir det nödvändigt att bygga en ringväg. Den mesta trafiken från färjorna skall vidare på E6:an mot Malmö. Får vi en ringväg, som från östra Trelleborg går i en båge upp till korset mellan järnvägen och väg 108 (mot Lund), och sedan tillbaka till Hedvägen och Maglarpsrondellen, får vi en lösning som är dålig för alla, inte minst trelleborgarna.
  Detta anser vi är att stoppa in Trelleborg i en alldeles för liten påse, samtidigt som körvägen för varje fordon blir betydligt längre.
  Med i bilden skall vi även ha siffrorna om den kommande ökningen av trafiken från hamnen och de östra stadsdelarna.
  Enligt Vägverket kommer trafikmängden på E6:an att öka från nuvarande ca. 15 500 fordon/dygn, varav ca. 20 % är lastbilar, till att år 2030 vara ca.
  30 000 fordon/dygn varav ca. 30% är lastbilar.
  Under debatten i kf ställde vi en rak fråga till alliansen. ”Kan ni tänka er att dra ringvägen ner till Maglarpsrondellen?” Vi fick inget svar på den frågan. Hellre än att ta risken att medverka till ett dåligt beslut, bestämde vi oss då för att rösta för det flexibla förslag som Inger Hansson och Bengt Gunnarsson tänkt ut. Det fina med det förslaget är att vi inte har bränt några skepp. Inte ens om det blir så tokigt, att det senare tas ett beslut att leda ringvägen ner till Maglarpsrondellen, har vi förlorat någon tid. I så fall är det bara att fortsätta motorvägsbygget förbi Skegrie och ner till rondellen. Det är alltså ett förnuftigt beslut vi tagit. Orsaken till att det blivit så mycket rabalder kring det, är inte att finna i beslutet som sådant. Det är snarare politiska spänningar inom Trelleborgsalliansen som kommer i dagen. Det får inte gå politik i ett problem, som så mycket berör trelleborgarna, både vad gäller hälsa och miljö, utan här måste trelleborgspolitikerna känna sitt anvar för sina väljare och bortse från interna problem.
  Det viktiga nu är, att arbetet startar omedelbart, med att utreda var ringvägen skall dras. Vi har en infrastrukturgrupp i Trelleborg. Gruppen skall helst kunna presentera ett eller flera förslag inom ett år, för att vi inte skall riskera att sitta utan färdigt beslut när vägbyggarna närmar sig Skegrie.

  Sverigedemokraterna i Trelleborg. Gm. Leif Roos.

 • Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

  Av Admin den 12 juni, 2007
  0
  0

  Trelleborg 2007-06-12

  Angående adjungerad plats i presidierna

  Sedan succé valet 2006 har Sverigedemokraterna på allvar etablerat sig som det tredje politiska blocket i Trelleborgs kommun. Vi har blivit rejält ”varma i kläderna” och vårt arbete i de olika nämnderna och styrelserna bedrivs på ett mycket ambitiöst och seriöst sätt.

  Vi har dock upptäckt att avsaknaden av plats i de olika presidierna är till stor nackdel för oss. Avsaknaden av insikt i ärendena och deras handläggande från allra första stund är ett stort hinder i vårt politiska arbete, och kan i slutänden påverka besluten i kommunfullmäktige negativt.
  Det är speciellt viktigt för Trelleborgs kommuns del att Sverigedemokraterna finns representerade i presidierna, eftersom den parlamentariska situationen är sådan, att Sverigedemokraterna är vågmästare mellan de två största blocken.

  Med anledning av ovanstående text föreslår jag kommunfullmäktige besluta att

  • Sverigedemokraterna skall erhålla en adjungerad plats i samtliga nämnders och styrelsers presidier.

  ___________________________________________
  Per Klarberg
  Ledamot för Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommunfullmäktige

 • Insändare publicerad i TA samt Sds 070612

  Av Admin den 12 juni, 2007
  0
  0

  Arbetet för bättre trelleborgsluft har startat.

  Nu har äntligen arbetet med att förbättra luften i Trelleborg börjat. Miljönämnden står nu enig bakom en uttalad ambition att ta krafttag mot luftföroreningarna från hamnen. Givetvis är det tråkigt att det tagit så lång tid, men låt oss nu glädjas åt den nya inställningen och arbeta för framtiden.

  För en månad sedan skickade miljönämndens ordförande en skrivelse till Trelleborgs Hamn AB med uppmaningen att bolaget måste vidta lämpliga åtgärder för att utsläppen skall minska. Detta är inget stort steg framåt, men det visar en viktig sak: nämnden har viljan att ta tag i problemen. Ärendet bör fortsättningsvis vara en given punkt vid varje nämndsmöte. Vi hoppas att Tr. Hamn AB svarar på skrivelsen snarast möjligt, så att en plan för det fortsatta arbetet kan utarbetas.

  Ett förslag har kommit från vice ordförande i Tr. Hamn AB att bilda en kommission för att minska utsläppen från hamnarna i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Ystad. Idén som sådan är god, men vi får nog räkna med, att det är vi i Trelleborg som måste dra det tunga lasset i arbetet, eftersom vi har de absolut största problemen.

  Det är vår åsikt att omsorgen om trelleborgarnas hälsa måste få större utrymme. Vi är inte motståndare till en hamnutbyggnad om det kan ske under omständigheter som ger trelleborgarna en garanterat ren luft. Kan man inte uppfylla detta, är det bättre att låta hamnen arbeta med de volymer som gäller idag, tills vi tillsammans med hamnen och rederierna kan lösa luftproblemen.

  Hamnen servar hela Sverige. Det är inte rimligt, att det är vi trelleborgare ensamma som med vår hälsa skall betala för att Sverige skall ha billiga transporter över Östersjön.

  Vi har inte i något avseende ändrat vår uppfattning, att i valet mellan levande trelleborgare och en megahamn, röstar vi för levande trelleborgare.

  Jan Larsson
  ledam. miljönäm.

  Leif Roos
  ers. miljönäm.
  Sverigedemokraterna