Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 110

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Angående vattenfontän i Flaningen

  Av Admin den 9 september, 2007
  0
  0

  Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige.

  Angående vattenfontän i Flaningen

  Området vid Flaningen är en populär plats för besökare, som antingen rastar hunden, promenerar en runda, eller använder cykeln för att ta sig genom området.

  Det finns många boende i närheten av området, antingen i villor eller i lägenheter.

  I området finns det ett rikt fågelliv.

  Vid besök i vår stadspark kan man observera att den vattenfontän som finns där är bra för syresättning av vattnet samt att fågellivet frodas och de många arterna ser ut att trivas runt vattenfontänen.

  En vattenfontän vid Flaningen måste utformas så att vattenstrålarna inte stör de närboende.
  Kanske man skall låta vattnet falla ner i något konstverk som dämpar porlandet från vattenfontänen.

  Med tanke på att vattendjupet inte är stort, bidrar en vattenfontän till syresättande av vattnet.

  Det finns idag en pumpanordning som reglerar höjdnivåerna mellan den östra och västra delen av Flaningen. Det är lämpligt att se möjligheten av att använda så mycket som möjligt av denna utrustning vid en installation av en vattenfontän.

  Vattenfontänen skall placeras i den västra delen av Flaningen, någonstans i mitten av den fria vattenspegeln.

  Med anledning av ovanstående text föreslås fullmäktige besluta att:

  – att ge Kommunal Teknik i uppdrag, att installera en vattenfontän i västra delen av Flaningen.

  Trelleborg 2007-09-07.

  Leif Roos
  Ledamot för Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommunfullmäktige.

 • Motion om ändring av reglemente till nämndsmöten

  Av Admin den 30 augusti, 2007
  0
  0

  Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

  Angående ändring av reglementet till nämndsmöten

  Vid tekniska nämndens möte den 2007-08-09 utfärdade ordförande Eric Samuelsson (m) förbud för Sverigedemokraternas ersättare i nämnden, Jan Larsson, att yttra sig, med motiveringen att han bara var ersättare. Detta trots att det finns ett antaget regelverk: ”REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA I TRELLEBORGS KOMMUN”, i vilket sista stycket under 3 § lyder: ”Ersättare som ej tjänstgör äger delta i överläggningen…….”.
  Vid utbildningsdagarna som hölls för nya politiker i vintras, var budskapet klockrent: Alla ersättare, även Sverigedemokraternas, har yttranderätt i alla nämnder.
  Under tekniska nämndens följande möte den 2007-08-22 ställde Jan Larsson en direkt fråga till Eric Samuelsson, huruvida yttrandeförbudet fortfarande och i framtiden gällde. Eric Samuelsson svarade, och hänvisade till ett annat regelverk från 1998, att yttrandeförbudet för Jan Larsson gäller framöver.
  Anmärkningsvärt är att ingen annan ersättare, från något annat parti, belagts med yttrandeförbud. Alla övriga ersättare som begärt ordet, har utan hinder fått framföra sina åsikter.
  Kommundirektör Rutger Persson har på Sverigedemokraternas muntliga förfrågan, förklarat att han tolkar regelverken som att alla ersättare i tekniska nämnden har rättighet att yttra sig under nämndsmöten.
  Därmed står det klart att skrivningen i regelverket måste förtydligas. Det får inte finnas möjligheter för en ordförande att gynna sitt eget parti genom att vägra vissa ersättare yttranderätt.
  Detta är en viktig demokratifråga.
  Vi föreslår därför att skrivningen av reglementet kompletteras. För det första måste det klart framgå vilken reglementsskrivning som gäller i varje aktuellt fall. För det andra bör i skrivningen under ovan nämnda reglemente 3 § klart framgå att ”…..delta i överläggningen…” även innefattar yttranderätt.

  Med anledning av ovanstående text föreslås kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag:

  att i första hand komplettera skrivningen i ovannämnda reglementen, så att inga tvetydigheter kan uppstå avseende relaterade problem.

  att i andra hand, om det visar sig att första att-satsen är omöjlig att göra heltäckande, besluta att alla ersättare, oavsett partitillhörighet har samma rättigheter i nämndsarbetet.

  Trelleborg 2007-08-24

  Leif Roos Jan Larsson
  Sverigedemokraterna i Trelleborg

  Klicka här för att se motionen i sin helhet

 • Motion ang kommunfullmäktiges sammanträdestider

  Av Admin den 22 augusti, 2007
  0
  0

  Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

  Angående kommunfullmäktiges sammanträdestid

  Förra mandatperiodens fullmäktigemöten var ganska sömniga tillställningar. Samtliga beslut var i praktiken redan fattade innan fullmäktigemötena. De egentliga debatterna inföll egentligen enbart vid de tillfällen som någon motion från Sverigedemokraterna behandlades. Varade fullmäktigemötena mer än två timmar började många ledamöter att skruva på sig och titta på klockan.

  Idag är situationen annorlunda. Med Sverigedemokraterna som vågmästare har ett helt annat debattklimat infunnit sig i kommunfullmäktige. Debatterna är oftast långa och givande, och ingen kan med säkerhet i förväg veta hur de olika besluten kommer att bli.

  Förra mandatperioden varade enbart ett fullmäktigemöte till efter kl 21, och det var pga. fyra motioner från Sverigedemokraterna behandlades och debatterades.

  Idag är det inte ovanligt med fullmäktigemöten som varar till efter kl 21, och detta ställer till med problem ur många aspekter. Ärenden och efterföljande beslut kan ”hetsas” fram pga. klockan är mycket och många vill hem. En del har svårt att få barnvakt så sent, och är dessutom barnen bortlämnade och skall hämtas, köras hem, och komma i säng tidigt för att det är skoldag dagen efter, är det lätt att inse problematiken med sena fullmäktigemöten.

  Med anledning av ovanstående text föreslås fullmäktige besluta att:

  • Ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att tidigarelägga fullmäktigemötena.

  ________________________________________
  Per Klarberg
  Ledamot för Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommunfullmäktige

  Klicka här för att se motionen i sin helhet

 • Motion om Lars Vilks utställning

  Av Admin den 21 augusti, 2007
  0
  0

  Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

  Angående utställning av Lars Vilks konstverk

  I takt med massinvandringen från muslimska länder har konflikter mellan yttrandefriheten, demokratin och den fundamentalistiska grenen av islam blivit allt vanligare i Europa. Det kan inte längre råda någon tvekan om att islamismen och undfallenheten inför denna idag utgör ett av de allvarligaste hoten mot demokratin. Förföljelsen av Salman Rusdie och Ayan Hirsi Ali, mordet på Theo van Gogh och striden kring Jyllandspostens Muhammedkarikatyrer samt utrikesminister Laila Freivalds ministerstyre, då hon släckte ner Sverigedemokraternas hemsida pga. en fin karikatyr av profeten Muhammed (se bild) är bara några i raden av exempel.

  Tidigare i år visade en statligt finansierad undersökning i Storbritannien att flera av landets skolor tonat ned, eller helt strukit undervisningen om förintelsen och andra ämnen som väckte anstöt hos fundamentalistiska muslimer. Av rädsla för repressalier valde Deutche Oper i Berlin år 2006 att ställa in uppsättningen av Mozarts verk Idomeneo, då den innehöll inslag som kunde uppfattas som stötande av muslimer. Efter hot och klagomål från fundamentalistiska muslimer valde världskulturmuseet i Göteborg år 2005 att plocka ned en tavla av konstnärinnan Louzla Darabi som innehöll verser ur koranen.

  Den senaste konflikten mellan islamismen och yttrandefriheten handlar om konstnären Lars Vilks teckningar av den muslimska profeten Muhammed. Vilks har med hänvisning till säkerhetsskäl fått två planerade utställningar inställda och ingen av de kulturinstitutioner som han därefter kontaktat har vågat eller velat upplåta utrymme åt hans konstverk.

  Utställningen ”Ecce homo”, som upprörde många kristna genom att visa Jesus som transvestit och homosexuell skulle kunna sägas vara ett parallellfall till Lars Vilks Muhammedteckningar. Den stora skillnaden är att Ecce homo, trots hot, aldrig stoppades och att den fick ett massivt stöd ifrån landets politiker och andra ledande krafter i samhället. År 1999 ställdes Ecce Homo ut i riksdagshuset, vilket kommenterades av det dåvarande statsrådet, nu partiledare för (S) Mona Sahlin med följande ord: ”För mig är det mer eller mindre en självklarhet att just Riksdagen, demokratins hus, står värd för denna utställning.”

  Vi Sverigedemokrater är djupt oroade över att flera utställningar av konstnären Lars Vilks teckningar med den muslimske profeten Muhammed har blivit stoppade av rädsla för repressalier. Trelleborg är dessutom nära förknippat med Lars Vilks, vars jätte-rondellhund Trelle pryder gräsmattan vid Hedvägens rondell.

  Kan man visa Jesus som transvestit i Sveriges riksdag måste man kunna visa Muhammed som rondellhund (se bild) i t.ex Axel Ebbes konsthall. Allt annat vore hyckleri och ett bevis på att Sverige håller på att islamiseras. Yttrandefrihet och demokrati får aldrig underställas religiösa dogmer!

  Som en signal om att Trelleborg står upp för yttrandefriheten, och som en parallell till att den kontroversiella Ecce homo-utställningen år 1999 fick politiskt stöd genom att den ställdes ut i Sveriges riksdag, föreslår Sverigedemokraterna att Lars Vilks skall erbjudas att ställa ut sina Muhammedteckningar i Axel Ebbes konsthall.

  Med anledning av ovanstående text föreslås fullmäktige besluta att:

  • Lars Vilks erbjuds att ställa ut sina Muhammedteckningar i Axel Ebbes konsthall.

  ___________________________________________

  Per Klarberg
  Ledamot för Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommunfullmäktige

  Klicka här för att se motionen i sin helhet

 • Reservation Kommunstyrelsemöte 070821

  Av Admin den 21 augusti, 2007
  0
  0

  RESERVATION

  Extra sammanträde med Kommunstyrelsen, tisdag den 21 augusti 2007

  Angående beslut om att förorda kandidat till teknisk chef

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte återremitera ärendet, eftersom vi anser att det skall göras en bättre presentation av de fyra (4), som är mest intressanta till tjänsten.

  Trelleborg 2007-08-21

  ________________________________

  Per Klarberg
  Ledamot i kommunstyrelsen

  ________________________________
  Jan Larsson
  Ersättare i kommunstyrelsen