Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 109

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Ang nytt avtal med Migrationsverket

  Av Admin den 4 december, 2007
  0
  0

  Trelleborg 2007-12-04

  Skrivelse till kommunstyrelsen

  En oenig kommunstyrelse beslutade 2007-11-29 att teckna ett tilläggskontrakt med migrationsverket som binder kommunen vid ett avtal med migrationsverket fram till 2009-12-31.

  Redan i föredragningslistan framkom det felaktigheter. Bl.a. påstods det att avtalet gäller ”introduktion av nyanlända flyktingar”. Endast en liten del av de som kommer till Sverige är riktiga flyktingar. Enligt vissa beräkningar är så lite som 5-15% reellt skyddsbehövande. Resterande 85%-95% faller inte in under FN:s definition av flyktingar. Att då påstå att det skulle röra sig om ”flyktingar” som kommer till Trelleborg ter sig ganska vilseledande.

  Att binda sig vid ett kontrakt med Migrationsverket är en fråga som i allra högsta grad påverkar Trelleborgarnas vardag. Har kommunstyrelsen verkligen befogenhet att besluta i en så stor fråga? Speciellt bör man ställa sig frågan eftersom kommunstyrelsens sammansättning inte återspeglar den parlamentariska sammansättningen i kommunfullmäktige.

  Vi kommer, med anledning av ovanstående text, överklaga kommunstyrelsens beslut till länsrätten och be om en laglighetsprövning. Vi uppmanar därför kommunstyrelsen att inte förlänga kontraktet med migrationsverket förrän länsrätten har kommit med sin dom. Om länsrätten upphäver kommunstyrelsens beslut vore det mycket olyckligt, och direkt pinsamt, om kontraktet redan är undertecknat med migrationsverket.

  ___________________________________
  Per Klarberg, ledamot i kommunstyrelsen

  ___________________________________
  Jan Larsson, ersättare i kommunstyrelsen

  Klicka här för att se skrivelsen i sin helhet

 • Förorenat lakvatten från gamla soptippen

  Av Admin den 28 november, 2007
  0
  0

  Till kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun.

  Problemet med förorenat lakvatten från gamla soptippen i Trelleborg.

  Förorenat lakvatten läcker från den gamla soptippen och rinner genom kommunens rörsystem orenat ut i Östersjön. Denna fråga bör ges högsta prioritet för en snabb och korrekt lösning. Föroreningskällorna måste lokaliseras och lakvattnet fångas upp och ledas till befintligt, eller ännu troligare, nybyggt reningsverk.
  Detta är en ansvarsfråga som inte bara boende på väster i Trelleborg, utan alla trelleborgare har rätt att kräva den allra bästa hantering av. Allt annat vore att nonchalera medborgarnas befogade oro, och spela hasard med deras framtid.
  Frågan om förorenade utsläpp i havet har under året varit uppe i tekniska nämnden. Ordföranden i nämnden, Eric Samuelsson, har därvid inte bara nonchalerat och bagatelliserat frågan, utan t. o. m. förnekat att problemet finns. Därför har frågan inte blivit vidare behandlad.
  Det politiska ansvaret för frågan om lakvattnet från gamla soptippen bör därför snarast flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Oavsett om en formell flytt av frågan sker, vilar ändå ansvaret under rådande betingelser på kommunledningsnivå. Det är också en viktig förtroendefråga.
  Då en totallösning av problemet kommer att ta mer än ett år och kostnaden med stor säkerhet kommer att överstiga 100 miljoner, är det av största vikt att frågan behandlas utan dröjsmål.

  Trelleborg 2007-11-28

  Sverigedemokraterna

  genom
  Jan Larsson
  ers. tekniska nämnden

  Klicka här för att se skrivelsen i sin helhet

 • Trelleborg 2007-11-01

  Av Admin den 1 november, 2007
  0
  0

  Trelleborg 2007-11-01

  Interpellation till kulturnämndens ordförande Rolf Persson

  Fredagen den 2 november har Kultur Trelleborg bjudit in rappgruppen Advance Partols ledare Gonza till Trelleborgs bibliotek där han skall medverka i en skrivarstudio för barn.

  I Advance Patrols senaste video ”Vi laddar” innehåller sången bland annat strofer som: ”Spring, spring spring för vi kommer att ta er!” och ”Kroksbäck, Malmöstad 2006. Vi förenas, kastar stenar mot din nassefest”. I videon till samma sång skildras invandringskritiker som otäcka råttor som bandmedlemmarna blir äcklade av, personer som skall föreställa sverigedemokrater tvingas fly för inte bli ihjälstampade av gigantiska fötter och bandmedlemmarna poserar med gatstenar i händerna och ett bälte som utseendemässigt påminner om det som palestinska självmordsbombare brukar använda.

  I sina tidigare texter har bandet bland annat försvarat terrorattackerna mot World Trade Center, framfört hot om våld mot den nu mördade f.d. utrikesministern Anna Lindh, uppmanat till kravaller och legalisering av narkotika, uttryckt förhoppningar om att staten Israel skall brinna, hyllat den marxistleninistiske massmördaren Che Guevara samt glorifierat kriminalitet och våld mot svenska ungdomar. Därtill har man i flera texter gett prov på en i högsta grad tveksam kvinnosyn.

  Vår fråga till dig Rolf Persson är:

  Anser du att Gonza är en lämplig förebild för barn och anser du att det var lämpligt av Kultur Trelleborg att bjuda in honom?

  ______________________________________
  Per Klarberg, gruppledare Sd Trelleborg

  ______________________________________
  Annika Sköldekrans, ledamot i kulturnämnden

  ______________________________________
  Jan Larsson, ersättare i kulturnämnden

  Klicka här för att se interpellationen i sin helhet

 • Fyr i Marlarpsrondellen

  Av Admin den 23 oktober, 2007
  0
  0

  Trelleborg 2007-10-23

  Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige
  Angående fyr i Maglarpsrondellen

  En man vid namn Sven Eriksson fick nedanstående insändare publicerad i Trelleborgs Allehanda den 22 oktober 2007.

  ”Sätt fyren i Maglarpsrondellen

  Beträffande den gamla fyren från hamninloppet.

  Med anledning av att man planerar för en ny lämplig plats för den gamla fyren, vill jag gärna lämna ett förslag: varför inte ställa den i rondellen vid Maglarp som ett tecken på att man är välkommen till ”Porten mot kontinenten”!

  Ett vägmärke som folk kommer att minnas. Fyren får då en fortsatt fin funktion liksom den tidigare i 100 år välkomnar resande sjövägen till Trelleborg.”

  Med anledning av ovanstående helt suveräna idé från Sven Eriksson föreslås fullmäktige besluta att:

  • Den gamla fyren från hamninloppet placeras i rondellen vid Maglarp

  _______________________________________________
  Per Klarberg
  Ledamot för Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommunfullmäktige

  Klicka här för att se motionen i sin helhet

 • Angående gratis lokalbuss för pensionärer.

  Av Admin den 9 september, 2007
  0
  0

  Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige.

  Angående gratis lokalbuss för pensionärer.

  Eftersom politiker på riksnivå inte visar särskilt stort intresse för att lindra pensionärernas ekonomiska situation, föreslås att Trelleborg går i täten för att värna om pensionärernas ekonomi.

  Vi har fattigpensionärer i kommunen, som knappast har till det dagliga uppehället. När nu de flesta grupperna i samhället har fått ökade bidrag antingen genom skattesänkning eller höjda ersättningar, är det nu pensionärernas tur att få en liten del av kakan. Med pensionärer menar vi alla sorters pensionärer.

  Det går bra för Sverige, så medel finns, det är bara viljan att göra något för pensionärerna som fattas.

  Förslagsvis kan vi börja med att erbjuda fria bussresor mellan kl 9.00 till 16.00 alla dagar i veckan, erbjudandet skall gälla för alla pensionärer boende i kommunen.

  Med tanke på att antal åkande för tillfället är ganska lågt vid dessa tider, behöver inga extra bussar sättas in, däremot utnyttjas bussarna mycket effektivare. Det kan inte vara meningen att köra runt med bussar där endast något fåtal passagerare åker med, när man har möjlighet att ta med betydligt fler passagerare än idag.

  Gratis lokalbuss för pensionärer kan vi först prova i en 2-års period, därefter görs en utvärdering, för eventuella ändringar och justeringar.

  Fördelen med gratis lokalbuss gör att behovet av färdtjänst kan minskas ganska mycket och därmed finns det en potentiell ekonomisk vinst i förslaget.

  Fördelen med gratis lokalbuss innebär även att pensionärerna kommer ut från sitt boende och har möjlighet att delta i sociala livet och underhållningsprogram som arrangeras i Trelleborg.
  Pensionärer som på grund av sin ekonomiska situation sällan kan ta sig runt ute på stan kan nu deltaga på ett helt annat sätt i aktiviteter i centrum.

  Pensionärer som är aktiva har lättare att hålla sig friska och kan hålla demens- och andra ålderskrämpor på avstånd, förhoppningsvis sjunker sjukvårdskostnaderna för kommunen.

  Många pensionärer använder sig av rollatorer men eftersom dessa är hopfällbara är det bara att arrangera ett särskilt ställ liknande det som finns för barnvagnar i bussen. Eller också gör

  man depåer med rollatorer vid busshållplatserna med samma system som finns för kundvagnar, men här skall speciella poletter användas.

  Vi Sverigedemokrater värnar om våra äldre och tycker inte att åldern skall vara anledning till ett mindre rörligt liv, utan låt våra äldre få en möjlighet att röra på sig till exempel genom att kostnadsfritt ta sig runt i staden, med hjälp av lokalbussarna i kommunen.

  Med anledning av ovanstående text föreslås fullmäktige besluta att:

  – erbjuda pensionärerna i Trelleborg gratis lokalbuss.

  Trelleborg 2007-09-07.

  Leif Roos
  Ledamot för Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommunfullmäktige.