Överklagan nytt avtal med Migrationsverket | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Överklagan nytt avtal med Migrationsverket

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Förvaltningsrätten

Box 4522

203 20 Malmö

 

Överklagan av Trelleborgs Kommunfullmäktige beslut 2014-06-23

§142”Förnyelse av överenskommelse gällande nyanlända invandrare”

Bakgrund 

Den 23 juni 2014 beslutade Trelleborgs Kommunfullmäktige att förnya överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare enligt avtalsförslag. Den nya överenskommelsen innebär att kommunen ” förbinder sig att tillgängliggöra bostäder för nyanlända som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket anvisar till kommunen”. Det är just med den nya förbindelsen som jag anser att Trelleborgs Kommunfullmäktige bryter mot kommunallagen.

Skäl till överklagan 

Jag åberopar Kommunallagen 1 kap 4 § ”Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där”, samt Kommunallagen 2 kap 3 § ”kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det”.

Det som Trelleborgs kommun förbinder sig med det nya avtalet är att årligen ta emot 21 nyanlända för bosättning i kommunen, samt att ge dessa 21 nyanlända en ”gräddfil” förbi alla de kommunmedlemmar som sedan lång tid tillbaka redan står i bostadskö.

Den förnyade överenskommelsen strider således mot Kommunallagen 2 kap 3 §. Förnyelsen innebär ett nytt tillägg jämfört med föregående avtal. Det nya tillägget medför att kommunen förbinder sig att ”tillgängliggöra bostäder” för de nyanlända, dvs en ”gräddfil” förbi de kommunmedlemmar som redan idag står i bostadskö.

Kommunfullmäktige får enligt Kommunallagen 2 kap 3 § inte fatta ett beslut ”med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna”. Beslutet som Trelleborgs Kommunfullmäktige tog 2014-06-23 § 142 är ett beslut som är av tillbakaverkande kraft. Beslutet innebär att de kommunmedlemmar som idag står i bostadskö får vänta på sin bostad ytterligare 3-12 månader, beroende på hur behovet ser ut för de nyanlända. Dvs det beslut som Kommunfullmäktige fattade 2014-06-23 § 142 är ett beslut med tillbakaverkande kraft.

Yrkande 

Med anledning av ovanstående text vill jag att Förvaltningsrätten upphäver Trelleborgs Kommunfullmäktige beslut 2014-06-23 § 142.

________________________________
Per Klarberg