Överklagan borgenärsåtagande för nyanlända | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Överklagan borgenärsåtagande för nyanlända

Trelleborg 2016-06-01

Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Överklagan samt begäran om inhibition 

 

Trelleborgs kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 om en ny policy för bosättning av nyanlända, §77 ”Bosättning av nyanlända”.

Den nya policyn går ut på att möjliggöra ett samarbete med de lokala hyresvärdarna där de kan se det som tryggt att hyra ut till målgruppen nyanlända invandrare. Därför beslutade kommunfullmäktige att Trelleborgs kommun ska gå in som proprieborgenär för nyanlända invandrare, det vill säga att hyresvärden kan kräva hyran av borgensmannen (Trelleborgs kommun) direkt utan att först vända sig till hyresgästen för att få betalt för hyran.

Det som gör att beslutet strider mot kommunallagen är att det på ett så tydligt och diskriminerande sätt är till nackdel för de kommunmedlemmar som har svensk nationalitet.
Kommunallagen 2 kap 2 § säger följande: Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Det kan knappast anses som ett sakligt skäl att behandla kommunmedlemmar olika beroende på deras etnicitet och nationalitet! Det är ett skrämmande beslut som Trelleborgs kommunfullmäktige tagit, det är både diskriminerande och rasistiskt, att man så flagrant bryter mot kommunallagen och att kommunen behandlar sina kommunmedlemmar olika beroende på etnicitet och nationalitet.

Med anledning av ovanstående begär jag att Förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 §77 ”Bosättning av nyanlända” samt att Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

 

_________________________

Per Klarberg