Historia | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Historia

Sverigedemokraterna Trelleborg bildades 2002 av Åke Persson.

Efter att i många år varit sosse så tröttna han på deras ”mesiga” politik och lämnade dem.

Kort tid efter fick han en förfrågan om han ville starta upp Sverigedemokraterna Trelleborg och det ville han.

Under våren 2002 ordnade han ett informationsmöte på Delfinen dit kom Per Klarberg och Björn Söder.

Efter lite övertalning fick Åke med Per och föreningen kunde bildas sommaren 2002 med hela fem medlemmar.

Inför valet 2002 var det fyra namn på valsedeln o ch Åke och Per kom in i kommunfullmäktige.

2014 fick vi elva mandat i kommunfullmäktige.

Åke var ordförande under många år med flera uppdrag idag dragit sig tillbaka med ålderns rätt och är idag hedersordförande i Sverigedemokraterna Trelleborg.

Per Klarberg sitter sedan valet 2014 i Sveriges riksdag.

Ett stort tack till Åke som tog sig an uppgiften med allt jobb det innebar, tack Per för all tid du lagt ner för Partiet.