Ökad andel fribyggartomter | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Ökad andel fribyggartomter

Motion till kommunfullmäktige

Ökad andel fribyggartomter

Vid planeringen för nya bostadsområden i Trelleborg, har tilldelningen av fribyggartomter varit ganska blygsam. Stora byggbolag har gjort oskäliga vinster efter att ha köpt upp tomtmark billigt för att sälja tomt inkl. hus för fullt marknadspris.
En bättre policy bör införas, varvid vinsterna på tomterna istället delas mellan den blivande husägaren och kommunen.
Även i de fall kommunen inte äger marken, bör tillståndsgivningen användas som ett medel att garantera en rimlig andel fribyggartomter.
Kommunen bör även ställa sig positiv till mindre aktörer med ett litet antal byggbara tomter.
Det är av stor vikt att motionen behandlas skyndsamt, så att den ev. nya policyn kan tillämpas för Maglarps strand och det planerade området öster om Köpingeskolan.

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

att en ny policy för ökad andel fribyggartomter utarbetas.

att policyn presenteras för fullmäktige för att antagas.

Trelleborg 2008-02-04

Åke Persson Jan Larsson
Fullmäktigeledamöter Sverigedemokraterna

Klicka här för att se motionen i sin helhet

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.