Motion skolskjuts för elever som väljer att gå i en annan skola | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion skolskjuts för elever som väljer att gå i en annan skola

Trelleborg 2016-03-06

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige
Angående Skolskjuts för elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem

 

Den 15 juni 2011 beslutade bildningsnämnden, vid beslut om skolskjutsreglemente för Trelleborgs kommun, att elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem, ska erbjudas skolskjuts enligt samma villkor som gäller för elever som går i den skola som kommunen anvisat. Beslutet togs för att ge eleverna en valfrihet som inte begränsas av vårdnadshavarnas möjlighet att skjutsa eller betala för resan till skolan.

 

Den 2 mars 2016 beslutade en oenig bildningsnämnd ”att, med omedelbar verkan, endast tillämplig lagstiftning och praxis ska gälla avseende rätten till skolskjuts för elever som väljer en annan skola än den anvisade skolan”. Inom parantes kan nämnas att bildningsnämndens arbetsutskott föreslog nämnden besluta ”att skolskjutsreglementet inte förändras så att rätten till skolskjuts tas bort för att man väljer annan skola än den kommunen anvisar”.

 

Anledningen till att bildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut ändrades av nämnden, berodde på att en ledamot från miljöpartiet var frånvarande och ersattes av en socialdemokrat. Nämndens sammansättning den 2 mars återspeglade således inte den sammansättning som kommunfullmäktige har och som är den demokratiska sammansättning som väljarna i valet september 2014 valde att kommunens styre ska ha. Trots socialdemokraternas, söderslättspartiets och centerpartiets illvilja att begränsa elevers valfrihet finns det således ingen politisk majoritet för att ändra skolskjutsreglementet, avseende att elevers valfrihet att välja skola, inte ska begränsas av vårdnadshavarnas möjlighet att skjutsa eller betala för resan till skolan.

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta

 

  • Att skolskjutsreglementet inte förändras så att rätten till skolskjuts tas bort för att man väljer annan skola än den kommunen anvisar

 

Matthias Andersson, ledamot kommunfullmäktige, ledamot bildningsnämnden