Motion ombesörj att kalkugnarna vid Östra Torp restaureras | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion ombesörj att kalkugnarna vid Östra Torp restaureras

Trelleborg 2016-03-28

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige
Ombesörj att kalkugnarna vid Östra Torp restaureras 

I en motion till kommunfullmäktige 2013-01-04 föreslog jag att kommunfullmäktige skulle besluta att erbjuda ägaren samt ombesörja att kalkugnarna vid Östra Torp kalkades vita igen.

Jag motiverade mitt förslag med att det i närheten av Östra Torp finns ett flertal gamla kalkugnar. Sammanlagt finns tio ugnar bevarade, de flesta av dessa är av s.k. kupoltyp. Efter det att man upphörde med kalkbränningen på 1950- talet började kalkugnarna, p.g.a. eftersatt underhåll, förfalla. År 1993 sattes en omfattande restaurering igång, kalkugnarna befann sig då i bedrövligt skick. Vissa av kalkugnarna var delvis raserade och kolhusen nerrivna. Samtliga kalkugnar återställdes till sitt ursprungliga skick med samma material och hantverksmetoder som användes när byggnaderna uppfördes. Ingen modern färg kan ge det skimmer som lyser från en nykalkad ugn/vägg.

När min motion behandlades av kommunfullmäktige 2013-04-22 så berättade jag i mitt anförande att kalkugnarna var i mycket dåligt skick. De förut så vita och vackra ugnarna var näst intill helt bruna/gråa och såg ut som Per-Albin värnen från andra världskriget. Det var ingen vacker syn som mötte turisterna vid ett av kommunens främsta utflyktsmål.

Idag, dvs. tre år senare, har kalkugnarna förfallit än mer. Även den höga industribyggnaden i anslutning till kalkugnarna är i bedrövligt skick.

Dessvärre föll inte min motion dåvarande alliansstyret i smaken. Man ansåg förvisso att ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla”, men något eget ansvar ville alliansstyret inte veta av. Alliansstyret besvarade motionen med att ”Det ankommer på Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen att vidta åtgärder för att skydda och vårda en fornlämning.”. Alliansstyret var totalt ointresserade av att värna om vårt kulturarv och istället la man allt fokus på olika drömprojekt och nya skrytbyggen, så som sjöstaden och nya anläggningen för rättspsykiatriskt centrum.

Anledningen till att jag åter igen skriver en motion, om att restaurera kalkugnarna, är att jag blir bestört över att se hur en del av vårt vackra kulturarv tillåts förfalla. Jag hoppas att kvartetten har en annan syn på att bevara vårt kulturarv än vad dåvarande alliansstyret hade.

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen, servicenämnden eller kulturnämnden i uppdrag 

  • Att initialt ansöka om bidrag för restaurering av kalkugnarna hos länsstyrelsen som i sin tur har möjlighet att äska medel hos Riksantikvarieämbetet.
  • Till ansökan ska bifogas en särskilt upprättad vårdplan för hur arbetet ska gå till.

 

___________________________________

Per Klarberg, ledamot kommunfullmäktige